Siemenperunan varastotarkastukset

Varastotarkastuksessa Ruokaviraston valtuuttama tarkastaja tekee mukuloille silmämääräisen tarkastuksen, jossa arvioidaan erilaisten vioitusten ja kasvitautien esiintymistä ja kokoluokkavaatimusten täyttymistä.                     

Varastolaatikoiden merkitseminen

Pakkaamo vastaa siitä, että varastolaatikot tai muut vastaavat pakkaukset on merkitty erottuvasti. Vakuustodistuksia käytetään vain pakkauksissa, joissa siemenperunaa markkinoidaan, ei välivarastolaatikoissa. Pakkaamolla on oltava merkintäjärjestelmä, jolla lajittelemattomat, lajitellut, tarkastetut ja jätteet erottuvat toisistaan. Apuna voi käyttää esimerkiksi väri- tai viivakoodeja. Jokaisessa varastolaatikossa on oltava vähintään seuraavat tiedot

  • viljelystarkastusnumero raakaerään ja kauppaerän numero tarkastettuun tavaraan
  • lajike
  • siemenluokka
  • pakkauksen juokseva numero tarkastetun tavaran laatikoissa
  • tarvittaessa käsittelyn vaihe (esim. ’tarkastettu’)

Varastotarkastuksen edellytykset

Lainsäädännön mukaan siemenperuna on aina varastotarkastettava ennen kuin se toimitetaan asiakkaalle. Tarkastus tehdään sekä arvioimalla mukulan pinnan vioituksia että halkomalla mukuloita.

Varastotarkastuksen tilaamiseen käytetään vakuustodistusten tilauslomaketta.

Osaerä saa olla enintään 50 tonnia ja painossa sallitaan enintään 5 % ylitys.

Varastotarkastus esiperus- ja perussiemenelle

Ruokaviraston ohjeen mukaan mukulanäytteen koko on 400 mukulaa/osaerä  esiperussiemen- ja perussiemenluokissa. Esiperus- ja perussiemennäytteistä kaikki mukulat leikataan varastotarkastuksen yhteydessä ja tarkat tulokset lasketaan jokaisesta näytteestä.

Varastotarkastus sertifioiduille siemenluokille

Kansainvälisen siemenperunastandardin mukaan näytekoko on vähintään 10 kg /10 tn ja näyte otetaan vähintään kymmenestä pakkauksesta. Suomessa näytekoko on pääsääntöisesti noin 10 litraa, mutta pienimmässä (28-40 mm) kokoluokassa noin 5 litraa ja suurimmassa yli 50 mm kokoluokassa noin 20 litraa.

Sertifioiduissa siemenluokissa varastotarkastus on kevennetty. Kevennetyssä tarkastuksessa mukuloita ei pestä ja niitä leikataan tarkastajan arvioiman tarpeen mukaan pakkaamon tiloissa. Sertifioiduissa siemenluokissa näytteen tulos ilmoitetaan muodossa ’hyväksytty’. Jos näyttää, että osaerä on menossa hylkäykseen, otetaan 400 mukulan näyte, joka leikataan ja tutkitaan kokonaan kuten perussiemennäyte tutkittaisiin. Kokoluokan aiheuttama hylkäys ei kuitenkaan edellytä mukuloiden leikkaamista.

Kevennetty tarkastus voi edetä vaiheittain. Näytteenottaja ottaa näytettä esimerkiksi 20 tn asti ja tarkastaa sen valmiiksi. Seuraavan käynnin yhteydessä tarkastaja jatkaa näytteenottoa ja tarkastusta.  Jos osaerää on tarkastettu vaiheittain esimerkiksi 20 tn asti, siihen asti tarkastettu tavara voidaan markkinoida. Saman osaerän tarkastusta voidaan jatkaa osaerän täyttymiseen asti, mutta enintään siihen asti, että seuraavan erän lajittelu aloitetaan.

Sertifioiduissa siemenluokissa näytteen yksityiskohtainen tulos ilmoitetaan vain, kun näyte leikataan kokonaan.

Lajittelukoko

Lainsäädännössä on määritelty, että siemenperunan tulee olla lajiteltu siten, että se ei läpäise neliösilmukkaista seulaa, jonka silmukkakoko on vähintään 25 x 25 mm.

Samassa siemenperunaerässä saa mukuloiden koon ero olla enintään 25 mm. Jos mukulan alempi koko on yli 35 mm, tulee lajittelun olla sellainen, että suurimman ja pienimmän mukulakoon ero on viidellä jaollinen luku.

Sertifiointipäätös

Ruokavirasto tekee siemenperunan hyväksymisestä sertifiointipäätöksen, kun tarkastuksen kaikki vaiheet on hyväksytty. Jos erä ei täytä laatuvaatimuksia jossain tarkastuksen vaiheessa, tehdään hylkäävä sertifiointipäätös.

Sivu on viimeksi päivitetty 27.1.2023