Siementarkastustilastot

Siemenyksikkö julkaisee oheisissa taulukoissa vuositilastot tarkastuskaudelta 1.7.-30.6.

Viljelystarkastustilastoissa ovat tiedot viljelystarkastuksessa hyväksytyistä pinta-aloista lajeittain, lajikkeittain ja siemenluokittain. Nämä tilastot sisältävät myös luonnonmukaisesti tuotetut pinta-alat, vaikka niistä onkin oma tilasto vielä erikseen.

Sertifioidut/hyväksytyt siemenmäärät sisältävät tarkastettuja, sertifioituja ja hyväksyttyjä siemenmääriä. Näihinkin tilastoihin sisältyvät myös luonnonmukaisesti tuotetut ja sertifioidut siemenmäärät. Tämä taulukko ei sisällä ylivuotisia siemeneriä, ylivuotisista siemeneristä on oma taulukkonsa. Ylivuotisilla tarkoitetaan kerran sertifioitua erää, joka tarkastetaan uudelleen. Sertifioidut/hyväksytyt määrät eivät sisällä huoltovarmuusvarastoon tarkastettuja siemenmääriä. Ainoastaan ne erät, jotka ovat loppuun saakka sertifioitu HV-eristä, ovat mukana tilastoissa.

Uutena on mukana luonnonmukaisesti tuotettujen siementen viljelystarkastus- ja sertifiointitilastot, kyseiset luvut sisältyvät myös kaikkiin muihin tilastoihin.

Tuontitilastoissa ovat mukana ne siemenmäärät, jotka ovat ilmoitettu siemenyksikköön markkinoiduksi EU:n sisältä tai maahantuoduksi EU:n ulkopuolelta. Tuontitilastot eivät sisällä niitä siemeneriä, joista ei tietoja toimiteta siemenyksikköön. Tiedot on toimitettava kantasiemeneristä, seoksiin käytettävistä, uudelleen pakattavista ja ylivuotisista eristä.

Siemenyksikön tilastot sisältävät ainoastaan virallisesti tarkastetut siemenmäärät. Nämä tilastot eivät kerro markkinoituja määriä, koska siemeneriä markkinoidaan liikkeiden kesken. Satotason laskeminen näiden tilastojen pohjalta ei ole mahdollista, koska sertifioitavaksi tulee erityisesti viljalla eriä, joita ei ole tuotettu edellisenä kasvukautena.

Taulukoissa käytetyt siemenluokkien lyhenteet ja niiden selitykset

Muut kuin peruna
PB Esiperussiemen
B1 Perussiemen 1. sukupolvi
B2 Perussiemen 2. sukupolvi
B3 Perussiemen 3. sukupolvi
C1 Sertifioidun siemenen 1. sukupolvi
C2 Sertifioidun siemenen 2. sukupolvi
C3 Sertifioidun siemenen 3. sukupolvi
- K Lajikkeeton kaupallinen siemen
APK Hyväksytty alkuperäislajikkeen siemen
Seos Siemenseos

 

Peruna
Unionin PBTC Esiperussiemen 
Unionin PB Esiperussiemen
Unionin S Perussiemen
Unionin SE Perussiemen
Unionin E Perussiemen
Unionin A Sertifioitu siemen
Unionin B Sertifioitu siemen
Sivu on viimeksi päivitetty 27.1.2023