Käytä tarkastettua kylvösiementä

20. maaliskuuta 2019

Nyt on viime hetket käsillä hankkia kylvösiemenet kevään kylvöille. Virallisesti tarkastetun, sertifioidun siemenen ostaminen varmistaa laadukkaan sadon. Sertifioitu siemen on aina pakkauksessa ilmoitettua lajiketta, se itää hyvin eikä siinä esiinny haitallisia kasvitauteja tai hukkakauraa.

Jos kuitenkin aiot käyttää tilan omaa siementä, kannattaa sen kunto pikaisesti tarkastaa. Ruokaviraston kasvianalytiikkayksikkö tarjoaa tähän asiantuntevaa analysointipalvelua.

Tutkimustulokset on tarkoitettu vain viljelijän käyttöön. Siemenen markkinointi edelleen oman siemenen tutkimustodistusta käyttämällä on kielletty, sillä kylvösiemeneksi saa Suomessa markkinoida vain sertifioitua siementä.

Sertifioidun siemenen tunnistaa pakkaukseen kiinnitetystä virallisesta vakuustodistuksesta. Vakuustodistukseen merkitään muun muassa siemenen laji ja lajike, siemenluokka, kauppaerän tunnus ja näytteenoton ja itävyyden määrittämisajankohta. Lisäksi vakuustodistuksesta selviää itävyys, puhtaus, tuhannen siemenen paino ja tiedot pakkaajasta.

Tarkastamattoman kylvösiemenen ostaja jää vaille suojaa

Sertifioidun siemenen kaupassa pätee niin sanottu ankaran vastuun periaate: viljelijä on oikeutettu vahingonkorvaukseen, jos kylvösiemen ei ole siitä annettujen tietojen mukaista tai siinä on muu virhe.

Tarkastamattoman eli harmaan siemenen ostaja jää vaille sitä suojaa, jonka saa sertifioitua siementä ostaessaan. Jos harmaan siemenerän mukana tilalle leviää esimerkiksi hukkakauraa, ostaja joutuu itse vastaamaan syntyneestä vahingosta.

Siemenen laadusta tinkiminen voi lisätä rikkakasvien torjunnasta aiheutuvia kustannuksia, nostaa korjuukustannuksia ja aiheuttaa sadon määrän ja laadun alenemisesta johtuvia ylimääräisiä menetyksiä.

Ruokavirasto hyväksyy siemenpakkaamot ja valvoo markkinointia

Vain Ruokaviraston hyväksymä siemenpakkaamo saa pakata sertifioitua kylvösiementä. Hyväksyttyjä siemenpakkaamoita on Suomessa 135 kappaletta.

Kylvösiementen markkinointia valvovat Ruokaviraston tarkastajat, ELY-keskusten tarkastajat sekä maahantuonnin osalta Tulli.

Siemenkauppalain vastaista siementen markkinointia on muun muassa tarkastamattoman eli harmaan siemenen markkinointi, siementen pakkaaminen ilman Ruokaviraston lupaa sekä vakuustodistusten puuttuminen.

Voit ilmoittaa Ruokavirastolle siemenkauppalain vastaisesta siementen markkinointiepäilystä tällä lomakkeella.


Lue lisää:

Tarkastuta oman kylvösiemenen laatu (pdf)
Luettelo hyväksytyistä siemenpakkaamoista (pdf)
Siemenkaupan markkinavalvojien yhteystiedot (pdf)

Lisätietoja:

Tarkastaja Terhi Puisto, p. 050 562 6054