Kevätvehnällä parhain itämislaatu kesällä 2021

12. heinäkuuta 2022

Kylvösiementen keskimääräiset itävyystulokset Ruokaviraston siemenlaboratoriosta tarkastuskaudelta 2021–2022 ovat valmistuneet. Kesä 2021 tuotti tavanomaisesti itävää satoa. Sertifiointia varten tarkastettujen kevätviljojen keskimääräiset itävyydet olivat vähintään 92 %. Kauralla ja ohralla jäätiin aivan parhaimmista itävyyksistä, mutta kevätvehnällä keskimääräinen itävyys oli korkeinta tasoa 10 viimeisen tarkastuskauden aikana. Keskimääräiset tuhannen siemenen painot lajikkeittain olivat pääasiassa hiukan alhaisempia edelliseen kauteen verrattuna. Tarkastuskausi alkaa aina 1. heinäkuuta ja päättyy 30. kesäkuuta seuraavana vuonna.

Itävyydet keskimääräisiä

Peitatun ohran ja kauran keskimääräinen itävyys oli 92,9 % ja 93,3 %, kevätvehnän 94 %. Peitatun ohran keskimääräinen itävyys oli täsmälleen sama kuin edelliselläkin tarkastuskaudella, kauralla 1,6 %-yksikköä alhaisempi ja kevätvehnällä 2,4 %-yksikköä korkeampi. Peittaamattoman ohran (92,5 %) ja kevätvehnän (94,1 %) keskimääräiset itävyydet olivat korkeammat kuin viime kaudella, peittaamattoman kauran (93,6 %) noin prosenttiyksikön alhaisempi.   

Hernenäytteiden keskimääräinen itävyys oli 85,6 % ja härkäpavun 82,4 %. Heinistä timotein keskimääräinen itävyys oli 94,1 % ja nurminadan 92,3 %. Rypsin keskimääräinen itävyys oli 87,2 % ja rapsin 93,7 %. Herneellä keskimääräinen itävyys oli edellistä kautta korkeampi, härkäpavulla alhaisempi. Näin oli myös rapsilla ja rypsillä. Timoteillä ja nurminadalla keskimääräinen itävyys oli korkein 10 viimeisen tarkastuskauden aikana.

Siementen itävyyttä alentavat erilaiset vioitukset tai se, että siemenet eivät ole enää eläviä. Päättyneellä kaudella ohranäytteissä havaittiin eniten home- ja puintivioituksia, kauralla homevioitusta, kevätvehnällä kuumenemisvioitusta, herneellä ja härkäpavulla mekaanista vioitusta ja timoteillä hometta. Edellä mainitut itävyysvioitukset ovat tyypillisimmät vioitukset, ja niiden yleisyys lajeittain vaihtelee tarkastuskausittain. Päättyneellä kaudella itävyysvioituksia havaittiin edellistä kautta huomattavasti vähemmän.

Osalla lajeista näytemäärät laskeneet

Siemenlaboratoriossa tutkittiin tarkastuskauden aikana noin 6 000 siemennäytettä, joista sertifiointinäytteitä oli noin 75 % ja tilaustutkimusnäytteitä noin 20 %. Uutena tälle kaudelle olivat Thermoseed-höyrykäsitellyt siemenerät, joita tutkittiin noin 200 kappaletta. Kasvukauden 2021 alhainen satotaso näkyi viljojen sertifiointinäytteiden tavanomaista alhaisempina tarkastusmäärinä. Poikkeuksellisesti syysvehnää tarkastettiin viime kesänä ennätysmäärä. Myös timoteitä ja nurminataa tarkastettiin runsaasti. Hernettä ja härkäpapua tarkastettiin edellistä kautta vähemmän. Tällä hetkellä vaikuttaa siltä, että härkäpavun lupaavasti alkanut tarkastusmäärien kasvu on taittunut ja määrät ovat laskeneet toista kautta peräkkäin.

Luomunäytteiden laatu kelvollista

Päättyneellä kaudella tarkastettiin 349 luomusiemeneksi tarkoitettua sertifiointinäytettä. Eniten tarkastettiin kauraa, timoteitä ja ohraa. Luomukauran keskimääräinen itävyys oli 93,2 %, ohran 90,7 % ja kevätvehnän 93,1 %. Keskimääräiset itävyydet olivat vain vähän alhaisemmat tavanomaisesti tuotettuihin verrattuna, isoin ero oli ohralla. Luonnonmukaisesti tuotettuja siemeneriä hylätään hiukan enemmän kuin tavanomaisesti tuotettuja.

Eniten hylkäyksiä aiheuttaa itävyys

Vaikka keskimääräiset itävyydet ovat hyviä, liian alhainen itävyys aiheuttaa eniten siemenerien hylkäyksiä siemenen sertifioinnissa. Reilu 60 % hylätyistä näytteistä hylätään itävyyden takia.

Kaikista sertifiointia varten tarkastettavista näytteistä tutkitaan näytteen lajipuhtaus, joka ilmoitetaan siemennäytteessä esiintyvien puhtaiden siementen ja epäpuhtauksien painoprosenttiosuutena sekä muiden kasvilajien siementen kappalemääränä tai prosenttiosuutena.

Sertifioitavaksi tarkoitetut siemenerät ovat hyvin lajipuhtaita. Liian alhaisen puhtausprosentin mukaan siemeneriä hylätään hyvin vähän. Viljoilla käytännössä ei ollenkaan, nurmikasveilla ja apiloilla joitakin eriä kausittain. Hiukan enemmän hylkäyksiä aiheuttavat muiden viljojen tai lajien liian suuri kappalemäärä tai prosenttiosuus, mitkä aiheuttavat seuraavaksi eniten hylkäyksiä itävyyden jälkeen.  

Lue lisää:
Ruokaviraston avoin portaali: Siementen laatu

Lisätietoja:
erikoistutkija Jaana Laurila, jaana.laurila@ruokavirasto.fi, p. 0295 204 590