Kuluttajille myytävien vihanneskasvien siementen itävyys hyvä, poikkeuksiakin löytyi

29. kesäkuuta 2021

Valtaosa vihannesten siementen pikkupakkausten eli niin sanottujen kuluttajapakkausten näytteistä iti hyvin ja osa jopa erinomaisesti. Kuusi siemenerää sai markkinointikiellon huonon itävyyden takia, ja ne vedettiin pois myynnistä. Ruokaviraston siementarkastus valvoi vihannesten siementen pikkupakkauksien laatua keväällä 2021.

Laatua tutkittiin idättämällä reilu viisikymmentä kaupoista hankittua siemennäytettä, jotka olivat eri siemeneriä. Tutkitut lajit olivat porkkanaa, lehtikaalia, persiljaa, lehtisalaattia ja hernettä.

Itävyysvaatimukset vaihtelevat lajeittain

Vihannesten siementen vähimmäisitävyysvaatimukset vaihtelevat lajeittain. Esimerkiksi porkkanan ja persiljan itävyysvaatimus on 65 % ja lehtisalaatin 75 %. Itävyysvaatimukset voi tarkistaa maa- ja metsätalousministeriön verkkosivuilta. Myös kuluttajille myytävien siementen on täytettävä asetetut laatuvaatimukset.

Lainsäädäntö velvoittaa, että pikkupakkauksista on löydyttävä laji- ja lajiketieto, toimijan tunnistemerkki, pakkauksen sulkemisaika tai viimeinen itävyyden määrittämisajankohta, siemenerän tarkastusnumero ja paino. Osa toimijoista ilmoittaa erän itävyyden tai lajin vähimmäisitävyyden, mutta osassa pusseissa ei ole mitään mainintaa itävyydestä. Jos pakkauksessa on ilmoitettu lajin vähimmäisitävyys, voi siemen itää paljon paremminkin. On myös mahdollista, että siemenerän laatu on heikentynyt, eikä erä idä niin hyvin kuin on ilmoitettu. Syy itävyyden heikentymiseen on yleensä siemenen vanheneminen. Jos pussissa on ilmoitettu parasta ennen päivä, pussin saa myydä senkin jälkeen, mutta markkinoija on vastuussa siemenen itävyydestä. Viimeisen myyntipäivän jälkeen siemenpusseja ei saa enää markkinoida.

Suurin osa eristä iti vähimmäisvaatimusta paremmin

Porkkanasta idätettiin yhdeksän eri lajiketta kymmenestä eri siemenerästä. Näiden erien keskimääräinen itävyys oli 82 %. Yksi erä sai markkinointikiellon liian alhaisen itävyyden takia. Tutkituista viisi erää iti huonommin ja yksi paremmin kuin myyntipakkauksessa oli ilmoitettu.

Herneestä tutkittiin kahdeksan erää silpoydin- ja kaksi erää sokerihernettä. Näiden erien keskimääräinen itävyys oli 81 %. Keskimäärin herne iti vain vähimmäisvaatimusten mukaisesti. Eristä neljä sai markkinointikiellon alhaisen itävyyden takia. Kahdesta niistä itävyys oli lähellä vähimmäis-itävyysvaatimusta, mutta kahden erän itävyysalitus oli huomattava. Toisaalta viiden erän itävyys oli yli 90 %. Lisäksi yksi persiljaerä sai markkinointikiellon.

Lehtikaali ja lehtisalaatti itivät parhaiten. Paras keskimääräinen itävyys tutkituista lajeista oli lehtisalaatilla (91 %), jota tutkittiin 10 erää viidestä lajikkeesta. Vain kaksi erää iti alle 90 %.

Muiden tutkittujen lajien keskimääräiset itävyydet ovat nähtävissä kuvasta.

Taulukko, jossa esitetty porkkanan, lehtikaalin, persiljan, herneen ja lehtisalaatin keskimääräiset itävyydet.

Tutkittujen siemenerien keskimääräinen itävyys lajeittain.  Lajien vähimmäisitävyysvaatimukset on merkitty kuvaan pisteellä.

Näytteenotto viiden ELY-keskuksen alueelta

Siementarkastukseen tulee aika ajoin palautetta huonosti itävistä vihannesten siemenistä, joita puutarha-alan harrastajat ovat kylväneet pikkupakkauksista. Ruokaviraston siemenyksikön markkinavalvonta organisoi kuluttajapakkausten itävyyksien valvonnan, jossa viiden ELY-keskuksen tarkastajat hankkivat alueiltaan näytteitä ja Ruokaviraston siemenlaboratorio idätti ne. jokaisesta lajista tutkittiin vähintään kymmenen eri siemenerää. Siemeniä hankittiin useista liikkeistä, ja ne edustivat useita pakkaajia tai pakkauttajia (yhdeksän eri toimijaa). Samasta siemenerästä oli näytteessä mukana useampi pakkaus ja itävyydet määritettiin 400 siemenestä kansainvälisen siemenjärjestön ISTA:n (the International Seed Testing Association) lajikohtaisten ohjeiden mukaisesti.

Markkinoilla olevat siemenet ovat tarkasti valvottuja Suomessa, ja maassamme saa markkinoida vain sertifioitua siementä sekä standardisiementä, joka täyttää lainsäädännön vaatimukset (siemenlaki 5 §). Siemenen laadun valvonta on yksi riskiperusteisen valvonnan kohde. Pikkupakkausten markkinavalvontaa toteutetaan myös kevään 2022 aikana.

Lisätietoja: 

Tarkastaja Terhi Puisto, p. 050 562 6054
Erikoistutkija Jaana Laurila, p. 040 521 4761

Sähköpostit: etunimi.sukunimi@ruokavirasto.fi

Lue lisää:

Vihanneskasvien minimi-itävyysvaatimukset, linkki maa- ja metsätalousministeriön asetukseen vihanneskasvien siemenkaupasta 
Vihannesten siemenpakkaukset suurennuslasin alla (pdf) 
Vihanneskasvien siementen ostaminen (pdf)