Kylvösiemenen laatu alkaa viljelystarkastuksesta

5. syyskuuta 2019

Kaikki peltolohkot, joilla tuotetaan myytävää kylvösiementä, on tarkastettava. Tavoitteena on varmistaa, että tuotettava kylvösiemen on lajipuhdasta, tervettä ja lajikkeeltaan sitä, miksi se on ilmoitettu. Viljelystarkastus on lakisääteistä toimintaa, joka tehdään kansainvälisesti hyväksyttyjen periaatteiden mukaan. Ammattitaitoiset siemenviljelijät tuntevatkin siementuotannon käytännöt ja erityisvaatimukset. 

Viljelystarkastajat avainasemassa

Viljelystarkastaja etsii, etsii, vaan ei soisi löytävänsä – siis hukkakauraa, vierasta lajia tai lajiketta tai siemenlevinteisiä tauteja. Viljelystarkastuksia tekevät Ruokaviraston valtuuttamat tarkastajat. Tarkastuksia hallinnoi ja koordinoi Siemenyksikkö, joka tekee myös päätökset siemenviljelyksien hyväksymisistä.

Lajikkeen aitous tärkeää

Lajikeaitoudella tarkoitetaan sitä, että viljelys on ilmoitettua lajiketta eikä viljelyksellä ole muuta lajiketta joukossa. Lajikeaitoutta ei voi korjata siemenerän kunnostuksella tai muilla tavoin puinnin jälkeen. Väärä lajike saattaa esimerkiksi haitata mallastusta tai olla sopimaton viljeltäväksi tietyllä alueella. Tarkastaja tutkii lajikeaitoutta kasveista väriominaisuuksien, kehitysrytmin, tähkän ulkonäön ja jyvien tuntomerkkien avulla.

Siemenviljelyksellä on otettava huomioon myös pellon edellisten vuosien viljelykasvit, jotta sekoittumista edellisen vuoden kasvuston kanssa ei tapahtuisi. Ristipölytteisillä lajeilla vaaditaan vähimmäisetäisyydet toiseen saman lajin kasvustoon estämään ei-toivottua risteytymistä.

Viljelystarkastaja tutkii myös muita sadon laadun kannalta tärkeitä asioita kuten tauteja, rikkakasveja ja muiden viljelyskasvien esiintymisen. Tarkastaja voi suositella viljelyksen kitkemistä tai hoitoniittoa. Tavoitteena on parantaa korjattavan sadon laatua, mikä viime kädessä hyödyttää siemenviljelijää ja siemenerän pakkaajaa.

Sertifioitu siemen on hukkakauratonta

Tarkastajat etsivät erityisesti hukkakauraa, sillä sitä ei saa esiintyä siemenviljelyksellä. Suomessa hukkakauran saastuttama ala on onneksi huomattavasti pienempi kuin muissa EU-maissa. Viljelystarkastajat ovat hukkakauran torjunnassa avainasemassa, sillä siemenviljelyksen sato voi levitä kymmenellekin tilalle.

Lue lisää siementuotannosta