Siemenperunan virustaudit hallinnassa

21. tammikuuta 2020

Perunan Y-virus on yleinen perunasadon määrää ja laatua heikentävä taudinaiheuttaja. Se säilyy mukulassa oireettomana ja valtaa kehittyvän kasvin ja tytärmukulat. Kasvista toiseen Y-virus leviää lentävien kirvojen välityksellä. Kirvoja suosivina, lämpiminä ja kuivina kesinä Y-viruksen määrä voi moninkertaistua perunaviljelyksellä ja tautitaakkaa kertyy, kun perunaa lisätään kasvullisesti.

Siemenperunan sertifioinnin edellyttämät laboratoriotutkimukset valmistuivat Ruokaviraston kasvianalytiikkayksikössä tammikuussa. Testattavana oli 231 esiperus- ja perussiemenluokan viljelystä, jotka edustivat 74 eri lajiketta. Kahden lämpimän kesän jälkeen oli riski, että virusmäärä lisääntyy, mutta tilanne oli hyvä; 90 % tutkituista viljelyksistä oli vapaita Y-viruksesta ja lopuista kymmenestä prosentista sitä löytyi yleensä vain yhdestä prosentista mukuloita.

Laaja virustestaus (perunan Y, A, S, X, M ja PLRV virukset) tehtiin viljelyksille, jotka olivat ensimmäistä kertaa avomaalla Suomessa, käytännössä esiperussiemenelle, sekä viljelyksille, joiden kantasiemen on ulkomaista. 2019 sadon viljelyksistä 94 kuului laajan virustestauksen piiriin. Aiemmin siemenperunatuotannossa esiintynyttä A-virusta ei löytynyt tänäkään vuonna. S-virusta löytyi muutamilta viljelyksiltä, joiden kantasiemen oli ulkomaista.

Virukset tutkitaan Ruokaviraston laboratoriossa DAS ELISA -menetelmällä. Tutkimuksilla varmistetaan, että lain mukaiset raja-arvot virusten enimmäismääristä alittuvat. EU-lainsäädännöstä poiketen virusten laboratoriotestaus on Suomessa pakollista. Tarkempaa tietoa sertifioiden siemenperunan tuottamisesta ja laatuvaatimuksista löytyy Ruokaviraston verkkosivuilta. 

Kaikkien siemenperunaviljelysten mukulanäytteistä tutkitaan aina perunan vaalea- ja tummarengasmätä immunofluoresenssi (IF) menetelmällä. Jo ennen siemenperunaviljelyksen perustamista tutkitaan maanäytteistä, että pellolla ei esiinny kelta- tai valkoperuna-ankeroista. Perunan tumma- ja vaalearengasmätä sekä peruna-ankeroiset ovat erityisen haitallisia ja hankalasti hävitettäviä karanteenituhoojia, joita ei siemenperunatuotannossa saa lain mukaan esiintyä lainkaan.