MMM: Uusi siemenlaki voimaan heinäkuun alussa 2019

1. heinäkuuta 2019

Siemenlain uudistuksen tavoitteena on ollut saada laki vastaamaan paremmin nykypäivän tarpeita. Uudistuksessa huomioitiin myös EU:n lainsäädännöstä tulevat muutostarpeet. Uusi siemenlaki tulee voimaan 1.7.2019.

Lain nimi muuttui siemenkauppalaista siemenlaiksi

Siemenlain tarkoituksena on ylläpitää ja edistää korkealaatuista kasvintuotantoa turvaamalla hyvälaatuisten ja Suomen kasvuolosuhteisiin sopivien siementen tuotantoa ja käyttöä sekä tarvittavien tietojen antamista siemenistä. Siemenlaissa säädetään tarkemmin mm. viljakasvien, nurmi- ja rehukasvien, siemenperunan, öljy- ja kuitukasvien, vihannesten sekä juurikkaiden siemenkaupasta ja annetaan valtuudet säädöksille, joilla asioista säädetään tarkemmin.

Kaiken myynnissä ja markkinoilla olevan kylvötarkoitukseen käytetyn siemenen on oltava sertifioitua ja siementen pakkaaminen on luvanvaraista toimintaa. Siemenlaissa mainituissa tehtävissä valvontaviranomaisena toimii Ruokavirasto ja maahantuonnin valvonnassa lisäksi Tulli. Siementen sertifiointiviranomainen on Ruokavirasto.

Lue lisää MMM:n tiedotteesta 1.7.2019