Muuntogeenisten kasvien kenttäkokeiden valvonta

Geenitekniikkalain mukaisesti päätöksen kenttäkokeen hyväksymisestä tekee Geenitekniikan lautakunta (GTLK) ja laki säätelee myös kenttäkokeiden valvontaa ja tarkastuksia. GTLK johtaa ja yhteen sovittaa geenitekniikkalain noudattamisen valvontaa. Geenitekniikkalain mukaisia valvontaviranomaisia ovat Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira), Suomen ympäristökeskus (SYKE) ja Ruokavirasto. Ruokavirasto valvoo maa- ja metsätalouden alalla muuntogeenisten organismien (gmo) tarkoituksellista levittämistä ympäristöön.

Käytännössä kenttäkokeen tarkastuksista vastaavat Ruokaviraston ja SYKE:n tarkastajat. Kenttäkoetta koskevassa päätöksessään GTLK määrää kullekin kenttäkokeelle yhteysviranomaisen, jonka tehtävänä on yhteydenpito toiminnanharjoittajan ja valvontaviranomaisten välillä ja kyseisen kenttäkokeen tarkastusten koordinointi.

Geenitekniikkalain mukainen valvonta ja tarkastukset perustuvat asiakirjavalvontaan ja tarkastajien suorittamiin valvontakäynteihin. Valvonta perustuu toiminnanharjoittajan tekemään hakemukseen ja GTLK:n päätöksessään esittämiin lisälupaehtoihin. Hakemukseen sisältyy tietoja mm. muuntogeenisestä kasvista, geeniteknisestä muuntamista, levittämisalueesta, valvonnasta, seurannasta ja levittämisen jälkeisestä vaiheesta, jätteiden käsittelystä sekä ympäristö- ja terveysriskien arviointi.

Lisätietoa

Geenitekniikan lautakunta

Sivu on viimeksi päivitetty 2.7.2019