Muutoksia kasvinterveystodistuksien poikkeus- ja päiväyskäytännöissä

19. tammikuuta 2024

Kasvinterveyslainsäädännön mukaan viranomaisella pitää olla mahdollisuus tarkastaa vientierä ennen lähtöä. Jos vientierä on lähtenyt maasta ennen vienti-ilmoituksen jättämistä, viranomaisen mahdollisuus lainmukaiseen valvontaan puuttuu. Lainsäädännön mukaan vienti-ilmoitus on tehtävä vähintään 14 päivää ennen vientiä.

Jatkossa kasvinterveystodistuksia ei enää myönnetä, jos kasvinterveystodistus haetaan sen jälkeen, kun vientierä on jo lähtenyt Suomesta. Vientivalmiuden voimassaolo ei vaikuta asiaan. Tämä käytäntö tulee voimaan 1.2.2024 alkaen.

Poikkeuksena edellä mainittuun kasvinterveystodistus voidaan myöntää erän lähdön jälkeen niissä tapauksissa, joissa vientierän - kun kyseessä on vilja tai puutavara - lopullinen määrä selviää vasta lastauksen aikana. Tällöin kasvinterveystodistus voidaan päivätä lastauspäivälle. Tällöin erän suuruus on ilmoitettava viimeistään seuraavana arkipäivänä Ruokavirastolle. Tämä käytäntö on voimassa vuoden 2024 loppuun asti.

Tämän jälkeen kasvinterveystodistuksia ei enää päivätä takautuvasti ja muutoksia todistuksiin voi tehdä vain hakemalla korvaavaa kasvinterveystodistusta. Muutos johtuu siitä, että Ruokavirasto on ottamassa käyttöön EU:n sähköisen kasvinterveystodistusjärjestelmän (TRACES). Järjestelmässä kasvinterveystodistuksia ei voida myöntää päivämäärältään takautuvasti. Todistuksen päivämääräksi tulee aina päivä, jolloin todistus on myönnetty. Teto-järjestelmässä noudatetaan samaa päiväyskäytäntöä.

Ruokavirasto tiedottaa muutoksista sekä sähköisen kasvinterveystodistusjärjestelmän käyttöönotosta vuoden 2024 aikana sähköpostitse, verkkosivuillaan ja Teto-järjestelmässä.

 

Lisätietoja:
erityisasiantuntija Liisa Vihervuori, p. 040 057 1060
jaostopäällikkö Annika Wickström, p. 050 471 1455
etunimi.sukunimi@ruokavirasto.fi