Virustaudit kuin aakkoset – haitallisin on perunan Y-virus

10. heinäkuuta 2020

Kansainvälisenä kasvinterveysvuonna 2020 Ruokavirasto esittelee perunan karanteeni- ja laatutuhoojia sekä muita merkittäviä perunan tuhoojia. Tautien ja tuholaisten tunteminen auttaa viljelijää tuhoojiin liittyvien ongelmien tunnistamisessa ja ennaltaehkäisyssä.

A, X, S, M, Y ja PLRV... Kuin aakkosia luettelisi, mutta niiden sijaan kirjaimen takaa paljastuu perunalle haitallinen virustauti. Perunan Y-virus on edellä mainituista perunan viruksista haitallisin siemen- ja ruokaperunatuotannossa.

Perunan Y-virus on maailmanlaajuisesti levinnyt perunan virustauti. Se voi aiheuttaa jopa 50 tai pahimmillaan 80 prosentin sadonmenetyksen taudille herkillä lajikkeilla tai silloin, kun perunassa on samanaikaisesti muitakin virustauteja. Tästä syystä se onkin yksi perunanviljelijöille ongelmallisimpia virustauteja.

Virus leviää tehokkaasti sen kanssa kosketuksissa olleiden työkoneiden, työvälineiden ja ihmisten välityksellä. Tehokkainta on kuitenkin kirvojen välityksellä leviäminen. Maailmasta yli 50 kirvalajin on todettu pystyvän levittämään perunan Y-virusta. Perunan Y-virus voi myös levitä muihin koisokasveihin, kuten paprikaan, tomaattiin ja tupakkaan.

Oireita voi olla kasvustossa ja mukuloissakin

Oireet kasvustossa vaihtelevat lajikkeesta ja viruksen kannasta riippuen. Virussaastunnan mahdollisia oireita perunakasvustossa voivat olla lehtisuonten mustuminen, lehtien mosaiikkikuvioinen kirjavuus tai lehtilapojen kellastuminen, lehtien variseminen, kitukasvuisuus ja kasvin ennenaikainen kuoleminen.

Y-viruksen oireita perunan lehdellä ja mukulassa.

Perunan Y-viruksen aiheuttamia oireita perunan lehdistössä. Perunan mukuloihin oireita aiheuttaa perunan Y-viruksen NTN-kanta (kuvat Bruce Watt, University of Maine, Bugwood.org). 

Perunan Y-viruksesta on olemassa eri kantoja, joiden aiheuttamat oireet vaihtelevat. Kaikki kannat eivät esimerkiksi aiheuta oireita perunan mukuloihin.

Perunan mukuloissa oireet voivat näkyä rengasmaisina ruskeina kuoliolaikkuina, jotka voivat ulkonäöltään muistuttaa maltokaariviruksen aiheuttamia oireita. Vastustuskykyisillä perunalajikkeilla oireita ei aina muodostu, mutta oireeton kasviyksilö on silti tartunnan lähde muille lähialueen perunoille. Virustaudin oireet voivat olla kasvissa rajummat, jos sen mukula on saanut tartunnan jo edellisenä kasvukautena emokasvista. Samana kasvukautena virustartunnan saaneet perunat voivat myös säilyä oireettomina. Luonnollisesti viruksen määrä kasvissa vaikuttaa oireiden muodostumiseen.

Kun perunaa kasvatetaan, voi perunan Y-virus aluksi olla melko oireeton. Jos saman perunakannan uutta sukupolvea käytetään seuraavana kasvukautena siemenperunana, voi oireettomasti tai vähäoireisena piilenneet tartunnat päästä yleistymään. Lopputuloksena voi lopulta olla täysin viruksesta saastunut perunakasvusto.

Ennaltaehkäisynä tarkastettu siemenperuna

Tautia voi ennaltaehkäistä ja sen vahinkoja voi pyrkiä minimoimaan. Viljelyksen perustamiseen kannattaa käyttää virallisesti tarkastettua siemenperunaa. Ruokavirasto valvoo Y-viruksen esiintymistä korkeimmissa siemenperunaluokissa eli esiperus- ja perussiemenluokissa. Tuotetusta sadosta kerätään virallinen näyte, joka tutkitaan Ruokaviraston laboratoriossa.

Kotipuutarhassakin kasvavilla perunoilla voi esiintyä perunan Y-virusta, mutta kotipuutarhalla virallisen näytteen otattaminen ja tutkituttaminen ei ole tarpeen. Harrasteviljelijän on kuitenkin hyvä osata tunnistaa mahdollisen virustartunnan oireet perunakasvustossa. Tehtävä ei ole kuitenkaan yksioikoinen, sillä perunan Y- viruksen oireet voivat olla vaihtelevia ja helposti sekoitettavissa muihin kasvustoa vaivaaviin tekijöihin.

Viruksen haittoja voi estää ja minimoida

  1. Tarkkaile perunakasvustoa tasaisin väliajoin ja poista kaikki yksilöt, joissa on viruksen oireita.
  2. Poista kasvuston läheisyydestä muut sairastuneet kasvit, jotka voivat toimia viruksen isäntinä. Näitä ovat lähinnä tomaatit, tupakat ja paprikat.
  3. Torju kirvat. Se auttaa ehkäisemään taudin leviämistä.
  4. Hävitä perunan varret aikaisin. Se voi rajoittaa viruksen esiintymistä uudessa sadossa.
  5. Huolehdi työvälineiden ja käsien puhdistuksesta. Virus voi levitä myös kasvinesteen välityksellä uusiin kasveihin.

Tekstin alussa luetellut perunan A, X, S, M ja PLRV virukset esitellään seuraavassa julkaisussa.

Lue lisää

Lisätietoa

ylitarkastaja Toni Valo, p. 050 471 7076, siemenyksikkö
ylitarkastaja Atro Virtanen, p. 040 704 9607, kasvinterveysyksikkö