Hukkakauravalvonnan raportti vuodesta 2023 on ilmestynyt

12. kesäkuuta 2024

Vuoden 2023 hukkakauravalvonnan raportti tarjoaa kattavan katsauksen valvonnan toteutukseen, säännösten seurantaan ja saavutettuihin tuloksiin. Raportissa korostetaan valvonnan vaikuttavuutta, seurataan valvontasuunnitelman toteutumista sekä arvioidaan tulevaisuuden kehityskohteita. Erityisesti Digitaalisten paikkatietojärjestelmien käyttöönotto nousevat esiin keskeisinä kehitysalueina.

Hukkakauran torjunta on tärkeää, koska rikkakasvin leviäminen voi vaikeuttaa viljelyä ja lisätä torjuntakustannuksia. Suomessa hukkakauran torjunta on säädelty lainsäädännöllä, ja valvonta on osa viljelytoiminnan sääntelyä. Tavoitteena on turvata laadukkaan ruuan tuotanto ylläpitämällä korkealaatuista kasvintuotantoa.

Vuonna 2023 valvontatapausten määrä pysyi edellisten vuosien tasolla, mutta valvottujen tilojen määrä väheni hieman. Aktiivitiloja oli 43 227, joista 3,75 % oli valvonnan kohteena. Valvonnassa todettiin 41 % tarkastetuista peruslohkoista saastuneiksi hukkakaurasta. Tämän myötä hukkakaurarekisterin mukaan 18,7 % viljelyssä olevasta peltoalasta on hukkakauran saastuttama.

Kuitenkin saastunut ala laski n. 12 000 hehtaaria edelliseen vuoteen verrattuna. Voimakkaiden saastuntojen pinta-ala laski n. 2300 hehtaaria.

Valvontasuunnitelman tavoitteet, painopisteet ja toteutuminen

Valvontasuunnitelman tavoitteet on asetettu kuntien yhteistoiminta-alueiden maaseutuviranomaisille, ELY-keskuksille ja Ruokavirastolle. Tavoitteena on ollut muun muassa hukkakaurarekisterin käytön ohjeistus ja digitaalisen paikkatiedon tarpeiden määrittely. Vuoden 2023 aikana satelliittivalvonnan laadunvarmistustarkastukset ovat lisääntyneet, mikä on osaltaan korvannut perinteisen tilavalvonnan vähenemistä.

Kuntien maaseutuviranomaisten ja ELY-keskusten toimintaa arvioitiin Ruokaviraston ohjauskäynneillä, joissa käsiteltiin toimintatapoja ja yhtenäistettiin valvontakäytäntöjä. Nämä käynnit ovat osoittautuneet vaikuttaviksi. Lisäksi Ruokavirasto muistuttaa viljelijöitä oikeista torjunta-ajoista ja menettelytavoista viljelijäkirjeiden ja sosiaalisen median kautta.

Monitoroinnin laadunvalvontatarkastusten määrä vaihteli eri ELY-keskusten välillä, minkä takia toteutuneiden suoritteiden määrässä on huomattavaa vaihtelua.

Valvontajärjestelmän tulevat muutokset

Vuoden 2023 aikana tehtiin hukkakaurarekisterin paikkatieto-ominaisuuden tarvekartoitusta ja aloitettiin uuden paikkatieto-ohjelman pilotointi. Vuoden 2024 aikana hukkakaurarekisterin raportointityökalu uudistetaan käyttäjäystävällisemmäksi. Lisäksi uutta digitaalista paikkatietoa aletaan testata.

Yhteistoiminta-alueiden valvontamäärät ovat pysyneet ennallaan, vaikka ELY-keskusten suorittamien valvontatarkastusten määrät vaihtelevat. Kuntien yhteistoiminta-alueiden yhdistyminen laajemmiksi kokonaisuuksiksi ovat tehostaneet valvontaa ja parantaneet kustannustehokkuutta.

Vuonna 2024 suunnitellaan muun muassa hukkakaurarekisterin käytettävyyden parantamista, AJO-käyntejä ja koulutuksia sekä CAP27-valvontamenetelmien muutosten seurannan ja suunnittelun toteutusta. Digitaalisten valvontamenetelmien kehittäminen ja käyttöönotto jatkuvat resurssien mukaisesti.

Vuoden 2023 raporttiin voi tutustua täällä