Aasianrunkojäärää torjutaan edelleen Vantaan Kuninkaanmäessä

14. kesäkuuta 2019

Lokakuussa 2015 löydettiin Vantaan Kuninkaanmäestä aasianrunkojääriä (Anoplophora glabripennis), jotka ovat monien lehtipuiden vaarallisia tuhoojia. Ruokaviraston (aiemmin Evira) määräämät torjuntatoimet lopetetaan 31.12.2020, ellei alueelta löydy lisää kuoriaisia.

Esiintymän vuoksi rajattu alue on edelleen voimassa Vantaan Kuninkaanmäen alueella. Rajattu alue koostuu saastuneesta vyöhykkeestä ja sen ympärillä olevasta puskurivyöhykkeestä. Rajatulla alueella on voimassa rajoituksia, joista kerrotaan tarkemmin Eviran päätöksessä ja Ruokaviraston sivuilla.

Lehtipuiden siirtämistä rajoitettu

Keskeiset rajoitukset koskevat puutavaran siirtoa rajatulla alueella. Kaadettavista puista tullut puutavara voidaan käyttää rajatulla alueella ilman käsittelyä. Rajoitus koskee kaikkea yli 1 cm:n paksuista lehtipuista puutavaraa, polttopuuta, oksia ja risuja. Rajoitus koskee tavallisimpia lehtipuu- ja pensaslajeja kuten koivuja, leppiä, vaahteroita, haapoja, pajuja ja lehmuksia. Rajoitus ei koske tammea, pihlajaa, tuomea, orapihlajaa sekä useita hedelmä- ja koristekasvilajeja.

Jos siirtorajoituksen alaista puutavaraa pitää viedä alueelta pois, sen voi toimittaa Ruokaviraston ylläpitämään puutavaran vastaanottopaikkaan. Se sijaitsee Vanhan Porvoontien ja Itäisen Valkoisenlähteentien kohdalla. Portti on avoinna touko-lokakuun ajan tiistaisin klo 12-19. Muulloin voi soittaa vastaanottopaikan hoitajalle, puh. 040 7276 146.

Vain käsiteltyä puutavaraa voi kuljettaa pois

Lehtipuutavaran siirto pois rajatulta alueelta on sallittua vain käsiteltynä, esimerkiksi haketettuna. Tavara pitää käsitellä rajatulla alueella. Ruokaviraston sivuilla on lista toimijoista, joilla on valmius kerätä puutavaraa käsittelyä varten. Käsittelykustannuksista vastaa kiinteistön omistaja.

Mikäli puutavaraa on tarve siirtää kuorinta-, kuumennus- tai prosessointikäsiteltäväksi rajatun alueen ulkopuolelle, toimijan tulee tehdä asiasta ilmoitus Ruokavirastoon vähintään kaksi viikkoa ennen siirtoajankohtaa. Tämä koskee myös kantojen siirtoa.

Kartoitustyöt jatkuvat rajatulla alueella

Kaikki potentiaaliset isäntäpuut saastuneella alueella on kaadettu. Saastuneen alueen vesakkoa raivataan vuosittain, jotta aasianrunkojäärillä ei olisi alueella elämisen mahdollisuuksia. Tällä hetkellä keskitytään puskurivyöhykkeen kartoitukseen. Rajatulta alueelta ilmoitettuja tuholaisepäilyjä tarkastetaan jatkuvasti.

Aasianrunkojäärää etsitään kiikaroimalla lehtipuita sekä puihin kiipeämällä. Kiipeämällä voidaan nähdä aikuisten kuoriaisten ulostuloreiät ja munimisjäljet. Hajukoira avustaa tarvittaessa. Puita kaadetaan ja haketetaan tarpeen mukaan kaikkina vuodenaikoina. Alueen joissakin puissa pidetään kesän ajan suppilomallisia pyydyksiä, joissa olevat feromonit houkuttavat alueella mahdollisesti lentäviä aasianrunkojääriä. Ruokavirasto pyytää jättämään tutkimuspyydykset rauhaan.

Ruokavirasto toivoo edelleen asukkailta havaintoilmoituksia oireellisista lehtipuista, joissa näkyy esimerkiksi aikuistumisreikiä. Havainnot voidaan ilmoittaa sähköpostilla kasvinterveys@ruokavirasto.fi.

Lisätietoja:
Ylitarkastaja Liisa Vihervuori, p. 040 057 1060

Lue lisää: 

Aasianrunkojäärä
Vantaan esiintymä