Metsät luomukeruualueeksi Metsään.fi-palvelun kautta

20. kesäkuuta 2019

Ruokavirasto on ollut suunnittelemassa yhdessä maa- ja metsätalousministeriön, Suomen metsäkeskuksen, ELY-keskusten sekä alan toimijoiden kanssa järjestelmää, jolla metsänomistajat voivat ilmoittaa Suomen metsäkeskuksen Metsään.fi-palvelun kautta halukkuutensa liittää metsänsä luomukeruualueeksi. Järjestelmä pohjautuu Ruokaviraston ohjeen 18219/7 mukaiseen selvittäjämalliin, jossa asiakirjaselvitys eli luomutodistus annetaan vain keruualueen selvittäjälle ja luomuvalvonta kohdistuu keruualueeseen liitettyjen metsäalueiden lisäksi keruualueen selvittäjään. Palvelu toimii vaihtoehtoisena keruualueiden muodostamistapana ja perinteisesti paperilla suoritettava keruualueiden selvittämismenettely on edelleen mahdollinen.

Jos metsänomistajan tarkoituksena on kuitenkin markkinoida ja myydä keruualueeseen liittämästään metsästä talteen otettuja tuotteita itse, tulee hänen liittyä toimivaltaisen ELY-keskuksen luomuvalvontaan. Metsään.fi-palvelu ei tuo muutosta luomulainsäädännön tulkintaan ja Ruokaviraston ohjeeseen 18219/7.

Tuotantoketjun muut toimijat, kuten ostajat ja tuotteiden jalostajat, kuuluvat edelleen Ruokaviraston valvontaan ja heitä koskeva yksityiskohtainen ohjeistus on annettu Ruokaviraston ohjeessa 18222/5 Luomutuotanto 3. Elintarviketuotannon ehdot.

Lue maa- ja metsätalousministeriön tiedote 18.6.2019
Luomukeruualueet karttapalveluun ja tuotteet luomuna maailmalle (MMM tiedote)