Siemenperuna-alalla monia mahdollisuuksia

30. tammikuuta 2024

Siemenperuna-ala kokoontui tammikuun lopussa Oulussa Ruokaviraston järjestämään neuvottelupäivään. Jokavuotiseen tilaisuuteen osallistuvat siemenperunatalot - HZPC Kantaperuna Oy, Finnamyl Oy, Suomen siemenperunakeskus Oy (SPK), Myllymäen peruna Oy ja Finpom Oy - sekä MMM:n, MTK:n ja Siemenkauppiaiden yhdistyksen edustajat. Ruokavirastosta osallistuivat siemenperunan sertifioinnista, laboratoriotutkimuksista ja kasvinterveydestä vastaavat viranomaiset.

Ajankohtaiskatsauksissa todettiin, että siemenperunatuotannon hankala tilanne Euroopassa heijastuu Suomeen. Vientimahdollisuuksia on avautunut suomalaisille siemenperunapakkaamoille ja vientiä kehitetään suunnitelmallisesti, kuitenkin huolehtien myös siemenperunan riittävyydestä kotimaan tuotantoon.

Siemenperunan tuotanto ja tuotannon kannattavuus ovat vaikeuksissa Keski-Euroopassa pitkään jatkuneiden tauti- ja tuholaisongelmien sekä ilmastonmuutoksen tuomien sääriskien takia. Jalostajat, joita suomalaiset siemenperunatalot edustavat, hajauttavat korkeiden siemenperunaluokkien viljelyä vähäisemmän tautipaineen alueille, kuten high grade (HG) -alue Tyrnävällä. HG- alue on EUn korkealaatuisen siemenperunan tuotantoalue.

Kustannusten nousu on yhteinen huolenaihe kaikille osanottajille. Osana neuvottelupäivää ideoitiin Ruokaviraston ja siemenperuna-alan yhteistyön virtaviivaistamista toiminnan tehostamiseksi. Selvitettävät ehdotuksia saatiin laajalla skaalalla liittyen tietojärjestelmien hyödyntämiseen, viljelystarkastusten ja näytteenoton toteutukseen ja laboratoriotutkimuksiin.

Euroopan komissio antoi heinäkuussa 2023 esityksen uudeksi lisäysaineistolainsäädännöksi. Se korvaa kymmenen vanhaa direktiiviä ja koskee myös siemenperunatuotantoa. Maa- ja metsätalousministeriön puheenvuorossa käytiin läpi uudistuksen tilannetta ja vaikutuksia siemenperuna-alaan.

Vakioaiheita olivat siemenperunatuotannon kilo- ja hehtaaritilastot, sekä virustautien tilanne, joka on hyvin hallinnassa. Vaarallisia kasvintuhoojia peruna-ankeroista tai perunan vaaleaa tai tummaa rengasmätää ei Suomen siemenperunatuotannossa esiinny. Peruna-ankeroiselle vastustuskykyiset perunalajikkeet puhuttivat paljon. Ruokavirasto pitää yllä ja julkaisee listaa perunalajikkeiden peruna-ankeroiskestävyydestä.

Vierailevana puhujana kuultiin Jussi Tuomistoa, joka edustaa Tanzanice Agrofoods Ltd:tä. Yritys perustettiin 2017 Tansaniaan. Toiminta alkoi siemenperunatuotannolla, nyt mukana on myös ruokaperuna- ja hedelmäntuotanto. Osanottajat seurasivat esitystä suurella mielenkiinnolla, varsinkin kun monet sekä siemenperunatalojen että Ruokaviraston osaottajista osallistuivat tansanialaisten siementarkastusviranomaisten kouluttamiseen 2010-2014 Suomen ulkoministeriön Siemenperunatuotanto Tansaniassa -hankkeessa.

perunapelto.jpg

Siemenperunatuotanto keskittyy Suomessa Tyrnävälle, jossa sijaitsee yksi EU:n korkealaatuisen siemenperunatuotannon HG -alueista.


Lisätietoja:

eritysasiantuntija Toni Valo, p. 050 471 7076
jaostopäällikkö Hanna Ranta, p. 0400 272 041
etunimi.sukunimi@ruokavirasto.fi