Nyt on mahdollista hakea pitkään nurmella olleiden lohkojen poistamista hukkakaurarekisteristä

21. toukokuuta 2021

Asetusta hukkakauran torjunnasta on päivitetty. Asetus täydentää vuonna 2002 voimaantullutta lakia hukkakauran torjunnasta. Nyt on mahdollista hakea pitkään nurmella olleiden lohkojen poistamista hukkakaurarekisteristä. Viranomaisten määräämien hukkakauran torjuntatoimenpiteiden käyttöä on myös selkeytetty.

Kunnan maaseutuelinkeinoviranomainen voi peruslohkon haltijan pyynnöstä todeta hukkakaurarekisteriin merkityn peruslohkon hukkakaurasta vapaaksi ilman lohkolla tehtävää hukkakaurattomuustarkastusta. Pyyntö tehdään maaseutuviranomaiselle vapaamuotoisesti. VIPU:ssa tukihaun yhteydessä pyyntöä ei ole mahdollista tehdä.

Lohkon on täytettävä seuraavat vaatimukset:

  • Peruslohkon viljelykasvi on ollut yhtäjaksoisesti nurmea kymmenen edeltävän kasvukauden ajan
  • Edeltävän kymmenen kasvukauden aikana lohkolla ei ole havaittu hukkakauraa eikä lohkolle ole annettu uutta hukkakauran torjuntaohjetta tai torjuntasuunnitelmaa

Maaseutuelinkeinoviranomainen poistaa lohkon hukkakaurarekisteristä ja ilmoittaa asiasta viljelijälle, jos lohko täyttää edellä mainitut vaatimukset.

Viranomaisen määräämiä torjuntatoimenpiteitä on tarkennettu

Hukkakauralain mukaan viranomaisen on tehtävä katselmus peruslohkolle tai muulle alueelle, jossa on havaittu hukkakauraa. Katselmuksen perusteella viranomainen antaa viljelijälle hukkakauran torjuntaohjeen tai määrää hukkakauran torjuntasuunnitelman.

Kun havaittu hukkakaurasaastunta on lievä, viranomainen antaa torjuntaohjeen kuluvalle ja seuraaville kasvukausille. Torjuntaohjeen tarkoitus on opastaa viljelijää toimimaan siten, että hukkakaura ei leviä.

Kun havaittu hukkakaurasaastunta on vakava, viranomainen määrää kuluvaa kasvukautta koskevan väliaikaisen torjuntasuunnitelman. Sen tarkoitus on antaa ohjeet torjuntatoimenpiteistä, jotka estävät hukkakauran leviämisen.

Seuraaville kasvukausille laaditaan torjuntasuunnitelma, jossa määritellään tarkemmin lohkokohtainen viljelykierto ja hukkakauran torjuntatoimenpiteet sekä asetetaan kauran viljelykielto. Torjuntasuunnitelma koskee tyypillisesti viittä kasvukautta ja sen laatii maaseutuelinkeinoviranomaisen tilauksesta kasvintuotannon neuvoja. Torjuntasuunnitelma on viljelijälle maksuton.

Väliaikaisesta torjuntasuunnitelmasta ja torjuntasuunnitelmasta maaseutuelinkeinoviranomainen antaa valituskelpoisen päätöksen.