Harvinaisia viruksia löytyi siemenperunan laboratoriotestauksessa

24. helmikuuta 2022

Jokainen Suomessa tuotettu, sertifioitu siemenperunaerä on Ruokaviraston tarkastama ja testaama. Tautien ja tuholaisten esiintymistä kontrolloidaan kesällä viljelystarkastuksen yhteydessä, talvella mukulasadon laboratoriotestauksella ja varastotarkastuksessa pakkausvaiheessa. Peruna-ankeroinen testataan peltomaasta jo ennen siemenperunaviljelyksen perustamista.

Vuoden 2021 mukulasadon laboratoriotestaus valmistui helmikuussa. Peruna-ankeroiset sekä perunan vaalea ja tumma rengasmätä testataan vuosittain jokaiselta siemenperunaviljelykseltä. Ne ovat vaarallisia kasvintuhoojia, joita siemenperunatuotannossa ei saa esiintyä lainkaan. Aiempien vuosien tapaan myös 2021 viljelykset todettiin vapaaksi vaarallisista kasvintuhoojista.

Sadon laatua ja määrää heikentäviä kasvustovirusten määrä oli lisääntynyt. Parinkymmenen siemenperunaerän siemenluokkaa jouduttiin laskemaan ja kaksi erää jopa hylkäämään. Syynä oli virusten määrälle lainsäädännössä asetetun raja-arvon ylittyminen.  Yleisin luokanlaskun syy oli perunan Y-virus, joka on yleisin ja haitallisin kasvustovirus Euroopassa. Se leviää saastuneesta siemenperunasta tytärmukuloihin, ja kasvukaudella kasvustossa kirvojen välityksellä.

Harvinaisempaa S-virusta löytyi muutamilta viljelyksiltä, joiden kantasiemen on ulkomainen. Samanlaiselta viljelykseltä löytyi myös kierrelehtisyysvirus (PLRV). Löydös oli ensimmäinen siemenperunasta Suomessa koko 30-vuotisen testaushistorian aikana. Kierrelehtisyysvirus leviää siemenperunan ja kirvojen välityksellä. Hankalasti torjuttavaa kierrelehtisyysvirusta esiintyy lähialueilla mutta Suomessa ainakin vielä vain vähän.

Peruna-ankeroisten leviäminen on kasvava huolenaihe perunantuotannossa. Kerran peltoon levinneen peruna-ankeroisen hävittäminen on vaikeaa, pitkäkestoista ja kallista. Suomessa aiemmin yleinen perunan vaalea rengasmätä on saatu lähes hävitettyä valvonnan ja laboratoriotestauksen, sekä sertifioidun siemenperunan käytön avulla. Myös kasvustovirusten taso pysyy hyväksyttävällä tasolla, kun lisäysketjuja lyhennetään siemenluokan laskuilla ja hylkäämällä liian saastuneet erät.

Lisää tietoa siemenperunan tuotannosta ja tarkastamisesta.

imagefepa.png

Virussaastunta tuottaa värireaktion ELISA-testauksessa (Enzyme-linked immunosorbent assay). Kuva: Tarja Hietaranta.