Juustoista ja viljoista lähes 2000 uutta tulosta Fineliin

7. toukokuuta 2024

Ruokaviraston uusi Fineli-raportti aloittaa julkaisusarjan, jossa julkaistaan vuosittain uusia koostumustuloksia Suomessa syötävistä elintarvikkeista. Fineli on Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ylläpitämä elintarvikkeiden kansallinen koostumustietopankki, jonne Ruokaviraston kemian laboratorio tuottaa vuosittain satoja analysoituja tuloksia.

Finelin sisältämän tiedon ajantasaisuutta seurataan, koska elintarvikkeiden ravintosisällössä tapahtuu vaihtelua. Ravintosisältöön vaikuttavat mm. muutokset maaperässä, eläinten ruokinnassa, raaka-aineiden käsittelytavoissa, elintarvikkeiden valmistusmenetelmissä ja resepteissä. Lisäksi markkinoille tulee jatkuvasti uusia tuotteita ja toisia tuotteita poistuu.

Myös monet ravitsemusalan toimijat hyötyvät Finelin sisältämästä tiedosta. Teollisuus käyttää Finelin tietoja pakkausten ravintosisältöjen laatimisessa, ravitsemusneuvonta ja joukkoruokailun suunnittelu pohjaavat Finelin tietoihin, ja lisäksi sitä hyödynnetään tutkimuksessa, opetuksessa ja erilaisissa terveyssovelluksissa. Tiedot ovat avoimesti kaikkien saatavilla osoitteessa www.fineli.fi.

Fineli-tietopankin päivittämistarpeita arvioidaan Finelin seurantaryhmässä, jonka jäseniä ovat Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), Ruokavirasto, Maa- ja metsätalousministeriö (MMM), Sosiaali- ja terveysministeriö (STM), Helsingin yliopisto (HY), Tullilaboratorio, Elintarviketeollisuusliitto (ETL), Päivittäistavarakauppa ry. (PTY), Luonnonvarakeskus (LUKE) ja Valtion ravitsemusneuvottelukunta (VRNK).

Uudet analyysitulokset korjaavat aikaisempia tietoja

Valmistuneen työn tarkoituksena oli päivittää juustojen ja viljojen tiedot. Finelin juustovalikoima oli suppea verrattuna vähittäiskauppojen juustovalikoimaan, ja juustojen joditulokset olivat vajavaiset. Juusto ja vilja ovat keskeisiä B-vitamiinin lähteitä, mutta aiemmat B1- ja B2-vitamiinianalyysit olivat 1980- ja -90-luvuilta. 13 juustotyypistä ja 10 viljatuotteesta tutkittiin proteiini, aminohapot, rasva, rasvahapot, kivennäis- ja hivenaineet sekä B1- ja B2-vitamiinit. Yhteensä Fineliin saatiin lähes 1900 uutta analyysitulosta.

Uusien analyysitulosten ja aikaisempien Finelin arvojen välillä oli merkittäviä eroja. Erityisesti seleenin ja fosforin uudet analyysitulokset olivat suurempia kuin Finelissä. Juustojen rautapitoisuudet taas olivat jonkin verran aiempia tuloksia pienempiä. Uusien joditulosten lisäksi myös rasvahappotulokset tarkentuivat huomattavasti. Lähes kaikissa tutkituissa elintarvikkeissa oli merkittävästi vähemmän B1- ja B2-vitamiineja kuin Finelin aikaisempien tulosten perusteella on ajateltu.

Tutustu Fineli-raporttiin. 


Lisätietoja:

Helena Pastell, helena.pastell@ruokavirasto.fi, 050 375 0968