Kahdella lemmikkikoiralla todettu etyleeniglykolimyrkytys Ruokaviraston tutkimuksissa

11. maaliskuuta 2020

Uutinen päivitetty 11.3.2020

Alkuvuonna 2020 on kahdella lopetetulla ja Ruokavirastoon tutkimuksiin toimitetulla, erirotuisella koiralla ruumiinavaustutkimuksessa todettu etyleeniglykolimyrkytykselle tyypilliset muutokset. Myrkytys aiheutti äkillisen munuaisvaurion. Etyleeniglykolimyrkytysepäily voidaan poissulkea tai todentaa ruumiinavauksessa munuaiskudoksen näytteiden mikroskopointitutkimuksella. Myrkytyksen alkuperää ei toistaiseksi ole pystytty selvittämään.

Koirat ovat peräisin kahdelta eri paikkakunnalta, Keski- ja Etelä-Suomesta. Tapaukset ovat toisistaan riippumattomia myös ajallisesti. Kumpikin koira oli lopetettu huonon yleisvoinnin ja hoitoon vastaamattomuuden vuoksi.

Myrkytyksen aiheuttamaan munuaisvaurioon ei ole hoitoa

Etyleeniglykolia käytetään ensisijaisesti auton moottorin jäähdytysnestevalmisteissa suurina pitoisuuksina. Neste on tyypillisesti maultaan miellyttävän makeaa, minkä vuoksi eläimet nauttivat sitä vapaaehtoisesti ja jopa halukkaasti. Vakavan myrkytyksen aiheuttavat määrät suun kautta saatuna ovat huomattavan pieniä, vain muutamia millilitroja eläimen painokiloa kohti.

Molemmilla koirilla oli ilmennyt äkillisesti alkaneina oireina lisääntynyttä juomista, oksentelua ja ruokahaluttomuutta sekä vaisuutta. Eläinlääkärin tutkimuksissa koirilla oli todettu asteeltaan voimakas äkillinen munuaisten vajaatoiminta.

Eläinten munuaisvaurioasteelle edenneeseen etyleeniglykolimyrkytykseen ei ole varsinaista parantavaa hoitoa, vaan apu perustuu oireenmukaiseen tukihoitoon ja munuaisten toiminnan tukemiseen. Jos eläimen on nähty juovan etyleeniglykolipitoista nestettä, voidaan munuaisvaurion estämiseksi aloittaa vastahoito 12 tunnin kuluessa altistuksesta. Hyvin varustetuilla eläinlääkäriasemilla on myös saatavilla varmistustesti aineen toteamiseksi verinäytteestä.

Tutkimustulos on harvinainen. Ruokaviraston tuotanto- ja seuraeläinpatologian jaostossa tapauksia todetaan harvemmin kuin kerran vuodessa. Tyypillisesti eläin on vapaana ulkona liikkuva lemmikkikissa. Kissat ovat etyleeniglykolille koiriakin herkempiä.

Ruokavirasto muistuttaa eläinten omistajia valvomaan lemmikkiensä ulkona liikkumista.