Kasvukausi 2019 näyttäisi olleen siemenen itävyydelle hyvä

19. marraskuuta 2019

Kasvukausi 2019 näyttää tuottaneen hyvin itävää kylvösiementä meneillään olevan tarkastuskauden marraskuun puoliväliin mennessä analysoitujen näytteiden perusteella.

Sertifiointia varten tarkastettavaksi toimitettujen siemenerien keskimääräiset itävyydet ovat peitatulla kauralla 95,9 prosenttia, peittaamattomalla 95,4 prosenttia, peitatulla ohralla 95,7 prosenttia, peittaamattomalla 93,9 prosenttia sekä peitatulla kevätvehnällä 94,6 prosenttia, peittaamattomalla 91,9 prosenttia. Herneen keskimääräinen itävyys on 91,6 prosenttia ja härkäpavun 86,1 prosenttia. Heinistä timotein itävyys on 91,1 prosenttia ja nurminadan 92,4 prosenttia.

Sertifiointia varten tarkastettujen kevätviljojen, herneen ja nurminadan keskimääräiset itävyydet ovat samalla erinomaisella tai jopa hieman paremmalla tasolla kuin edellisellä tarkastuskaudella 2018. Herneellä nousua edelliseen kauteen on useita prosenttiyksikköjä. Näin tarkastuskauden ensimmäisen kolmanneksen tilanne näyttää erinomaiselta ja tulokset ovat myös useiden edellisten tarkastuskausien parhaimpia. Itävyysvaatimuksen täyttävien osuudet kevätviljoilla ovat samalla tasolla kuin aikaisempina hyvinä tarkastuskausina.

Kuluvalla tarkastuskaudella 2019 - 2020 on Ruokaviraston siemenlaboratorioon tullut näytteitä marraskuun 2019 puoliväliin mennessä noin 2 000 kappaletta sisältäen sekä sertifiointia varten tarkastettaviksi toimitettuja näytteitä että tilaustutkimusnäytteitä. Tilaustutkimusnäytteitä ovat viljelijänäytteet ja pakkaamoiden raakaeränäytteet.

Tilaustutkimusnäytteiden keskimääräiset itävyydet kevätviljoilla ja timoteillä ovat laskeneet edelliseen tarkastuskauteen verrattuna. Aleneminen on ollut maltillista näillä lajeilla lukuun ottamatta kevätvehnää. Peitatun kauran ja ohran itävyydet ovat 87,6 ja 90,6 prosenttia. Peitatun kevätvehnän itävyys on 84,1 prosenttia. Herneellä ja härkäpavulla tilaustutkimusnäytteiden itävyydet ovat edellisiä kausia parempia.

Siemenlaboratoriossa todettiin hienoista itämislepoa syksyn ensimmäisissä viljanäytteissä, joten itämislepoa purkava gibberelliinikäsittely idätyspapereissa otettiin käyttöön. 

Nähtäväksi jää, pysyykö sertifiointia varten tarkastettujen näytteiden itävyydet erinomaisella tasolla kuten edellisellä kaudella vai onko odotettavissa pienoista laskua kuten tilaustutkimusnäytteissä.

Tarkastuskautta 2019 - 2020 koskevat ajantasaiset itävyystulokset ja itävyysvaatimusten täyttävien osuudet sekä aikaisempien tarkastuskausien tulokset havainnollisin kuvin ovat nähtävissä Ruokaviraston avoimessa tiedossa kohdassa Siementen laatu.