Kaura tuotti tasaisinta kylvösiemenen itämislaatua kasvukaudella 2019

13. heinäkuuta 2020

Kylvösiementen itävyystulokset Ruokaviraston siemenlaboratoriosta tarkastuskaudelta 2019 - 2020 ovat valmistuneet. Tarkastuskausi alkaa aina 1. heinäkuuta ja päättyy 30. kesäkuuta. Siemenlaboratoriossa tutkittiin sertifiointia varten tarkastettavia näytteitä ja tilaustutkimusnäytteitä liki 5 900 kappaletta. Näistä  sertifiointinäytteitä oli noin 80 % ja tilaustutkimusnäytteitä loput. Kokonaisnäytemäärästä ohranäytteiden osuus oli 28 % ja kauranäytteiden 24 %. Seuraavaksi eniten tutkittiin kevätvehnää ja timoteitä. Näytemäärissä oli hiukan kasvua edelliseen kauteen verrattuna. Itämislepoa havaittiin tarkastuskaudella jonkin verran, joten itämislevon murtamiseen käytettävää gibberelliinihappoa käytettiin viljoilla.  

Kesä 2019 tuotti hyvin itävää satoa

Itävyystulokset osoittavat, että kesä 2019 tuotti hyvin itävää satoa. Viljojen, palkoviljojen ja heinien kuluneen tarkastuskauden keskimääräiset itävyydet olivat korkeammat verrattuna kahdeksan edellisen tarkastuskauden keskimääräiseen itävyyteen. Osalla näytteistä kuluvan kauden keskimääräiset itävyydet olivat myös edellistä kautta parempia, esimerkiksi kauralla.

Sertifiointia varten tarkastettujen peitattujen kevätviljojen keskimääräiset itävyydet olivat 93 % tai yli sekä peittaamattomilla näytteillä vähintään 90 %. Peitatun ohran ja kauran keskimääräinen itävyys oli 95 %  ja kevätvehnän 93 %. Kaikilla peitatuilla kevätviljoilla keskimääräiset itävyydet  olivat samaa hyvää tasoa kuten edelliselläkin satokaudella. Ohralla ja kevätvehnällä peittaamattomien näytteiden keskimääräiset itävyydet olivat pari prosenttiyksikköä alhaisempia edelliseen kauteen verrattuna. Peittaamattoman kauran keskimääräinen itävyys oli 95 %. Kauran hyvää laatua osoitti myös se, että itävyyden vaihteluväli oli pienin verrattuna kahdeksaan viimeiseen tarkastuskauteen.

Hernenäytteiden, jotka on tarkastettu sertifiointia varten, keskimääräinen itävyys oli 87 % ja härkäpavun 86 %. Kummankin lajin keskimääräinen itävyys oli edellistä kautta parempi. Herne ja härkäpapunäytteitä tarkastettiin ennätysmäärä menneellä kaudella. Heinistä timotein keskimääräinen itävyys oli 92 % ja nurminadan 91 %. Rypsin keskimääräinen itävyys oli 90 % ja rapsin 94 %.

Siemenlain mukaan sertifiointiin edellytettävä normaalisti itäneiden osuus viljoilla on oltava vähintään 85 % sekä heinillä, öljykasveilla ja palkokasveilla vähintään 80%. Itävyysvaatimusten täyttävien näytteiden osuus kevätviljoista ohralla ja kevätvehnällä olivat hiukan alhaisempia ja kauralla samaa tasoa edelliseen kauteen verrattuna. Kauralla itävyysvaatimusten täyttävien näytteiden osuus oli useassa maakunnassa 100 %, mikä tarkoittaa sitä, ettei yhtään erää niissä hylätty itävyyden takia. Herneellä, härkäpavulla ja heinillä itävyysvaatimusten täyttävien osuus oli sama tai hiukan parempi edelliseen kauteen verrattuna.

Tilaustutkimusnäytteiden, joita ovat pakkaamoiden raakaerä- ja viljelijöiden TOS-siemennäytteet, keskimääräiset itävyydet kevätviljoilla olivat alhaisemmat kuin edellisellä kaudella. Kauralla ja ohralla lukemat olivat noin 4 prosenttiyksikköä alhaisemmat ja kevätvehnällä vielä enemmän edelliseen kauteen verrattuna.

Tarkastuskautta 2019 - 2020 koskevat sekä ajantasaiset itävyystulokset ja itävyysvaatimusten täyttävien osuudet havainnollisin kuvin ovat nähtävissä Ruokaviraston avoimessa portaalissa kohdassa Siementen laatu.

Lue lisää


Lisätietoja