Kylvösiemenen itävyys vielä kohtuullinen

4. joulukuuta 2023

Vaikea kasvu- ja korjuukausi on herättänyt kiinnostusta viime kesänä tuotetun kylvösiemenen itämislaatua kohtaan. Kevätviljojen keskimääräiset itävyydet ovat edellisiä kausia alhaisempia, mutta itävyyttä voi pitää silti vielä kohtuullisena.

Ruokaviraston siemenlaboratorion päätehtävä on tutkia siemensertifiointia varten lähettyjen virallisten kylvösiemennäytteiden laatu. Tutkimme myös tilaustutkimuksena siemennäytteitä, joita ovat pakkaamojen raakaeränäytteet ja viljelijöiden tilan oman siemenen (TOS) näytteet. Virallisia sertifiointinäytteitä ja tilaustutkimuksia on tullut laboratorioon noin 2500, mikä on suurempi määrä kuin edellisenä syksynä. Lisäyksen näytemäärään aiheutti syysviljojen suuri tarkastusmäärä. Myös tilaustutkimuksia on tilattu tänä syksynä tavanomaista enemmän, mikä osoittaa huolen siemenen laatuun.

Näytteissä homeita

Siemensertifiointia varten tarkastettujen virallisten näytteiden keskimääräiset itävyydet ovat peitatulla kauralla 94,2 prosenttia ja peittaamattomalla kauralla 92,8 prosenttia, peitatulla ohralla 91,3 prosenttia ja peittaamattomalla ohralla 92,8 prosenttia sekä peitatulla kevätvehnällä 92,2 prosenttia. Nämä luvut ovat ajanjaksolta syyskuu-marraskuu. Herneen keskimääräinen itävyys on 87,1 prosenttia ja härkäpavun 75,7 prosenttia. Heinistä timotein keskimääräinen itävyys on 91,1 prosenttia ja nurminadan 86,5 prosenttia. Kaikilla lajeilla keskimääräiset itävyydet ovat edellisiä kausia alhaisempia. Eniten laskua on härkäpavulla.

Siemenkauden edetessä ja näytemäärän lisääntyessä näemme, miten siemenen laatutilanne kehittyy. Vielä tässä vaiheessa itävyyslaatu on kohtuullinen. Viljan ja herneen idätysnäytteissä on ollut nähtävissä melko runsaasti hometta ja myös homevioituksia, mitkä peilaavat kostean loppukasvukauden tautitilannetta.

Kevätviljojen virallisten näytteiden tulo laboratorioon on alkanut tavanomaista hitaammin. Tähän on todennäköisesti selityksenä raakaerien laadun tarkempi tutkimus ennen sertifiointiprosessin aloitusta. Selityksenä voi olla myös kesän 2023 alhaisemmat satotasot, mitkä myös varmasti heijastuvat kylvösiemenen määrään.

Syysviljojen laatu oli hyvä

Siemenlaboratorioon tuli elo-syyskuussa runsaasti syysviljoja tarkastukseen. Siemensertifiointia varten tutkittujen syysviljojen laatu oli pääasiassa erinomaista. Peitatun syysvehnän keskimääräinen itävyys oli 97 prosenttia ja peitatun syysohran 96,3 prosenttia. Rukiin keskimääräinen itävyys oli 87,7 prosenttia, mikä vastaa edellisten tarkastuskausien tasoa. Syysruisvehnä ehti kärsiä tähkään itämisestä ennen puintia, mikä näkyi alhaisempana keskimääräisenä itävyytenä (peitattuna 84,4 prosenttia). Ruisvehnän vähimmäisitävyysvaatimus on muita viljoja alhaisempi. Tänä syksynä syysruisvehnää tutkittiin siemenlaboratoriossa ennätysmäärä (yli 60 näytettä).

Tilaustutkimusnäytteitä runsaasti

Realistisen kuvan siemenen keskimääräisestä laadusta saa tällä hetkellä myös tilaustutkimusnäytteistä. Tilaustutkimuksena tutkittujen peitattujen kaurojen keskimääräinen on 92,3 prosenttia ja peittaamattoman 88,3 prosenttia. Vastaavat luvut ohralle olivat 88,5 ja 87 prosenttia sekä kevätvehnälle 88,9 prosenttia ja 87,7 prosenttia. Nämä keskimääräiset itävyydet ovat alhaisempia edelliseen tarkastuskauteen verrattuna, mutta samaa tasoa viime kautta edeltävien kolmen kauden kanssa. Viime tarkastuskaudella lähes kaikkien lajien keskimääräinen itävyys oli erinomainen. Myös herneen keskimääräinen itävyys 83,7 prosenttia on samaa tasoa tarkastuskausien 2020–2022 kanssa.

Tarkastuskautta koskevat ajantasaiset ja aikaisempien tarkastuskausien siementen laatutulokset ovat nähtävissä Ruokaviraston avoimessa tiedossa.

 

Teksti:

Jaana Laurila
Kirjoittaja työskentelee Ruokaviraston siemenlaboratoriojaostossa.

 

Punahomeen tartuttamia ohransiemeniä.Punahome voi alentaa itävyyttä. Tässä tartunta ohralla ollut niin paha, että siemenet ovat kuolleet.