Muista lähettää Ruokavirastoon viljanäytteitä viljasadon laatuseurantaa varten

26. elokuuta 2020

Ruokaviraston viljalaboratorio lähetti heinäkuun lopussa näytepyynnön viljasadon laatu- ja turvallisuusseurantaa varten noin 1500 viljelijälle. Viljelijät valittiin satunnaisotannalla.  

Ruokavirasto toivoo, että viljelijät lähettävät näytteitä mahdollisimman pian sadonkorjuun käynnistyttyä.

Näytteistä tutkitaan jokaiselle viljalajille tärkeimpiä käyttölaatuun ja turvallisuuteen vaikuttavia tekijöitä, kuten hehtolitrapaino, kosteus, valkuaispitoisuus, tärkkelyspitoisuus, sakoluku ja hometoksiinien esiintyminen. Pyydetyt näytteet kannattaa lähettää, sillä lähettäjä saa omista näytteistään viljalaboratorion tutkimustulokset.

Viljan laatu- ja turvallisuusseurannan tuloksia julkaistaan Ruokaviraston analytiikkaportalissa heti, kun tuloksia alkaa olla riittävästi viljalajeittain. Tulokset päivittyvät syksyn aikana jatkuvasti.  

Lisätietoja
Viljalaboratorio, p. 0400 131 429