Neljäs hirvieläinten näivetystautitapaus on todettu hirvellä uudella alueella Ruotsissa

25. syyskuuta 2020

Ruotsin eläinlääkintäviranomaiset ilmoittivat 24.9. neljännestä hirvieläinten näivetystauti (chronic wasting disease) -tapauksesta 14-vuotiaalla naarashirvellä Västerbottenin läänissä. Kyseinen hirvi oli lopetettu jahdin aikana, koska sairaalta vaikuttavan hirven oli havaittu kävelevän kolmella jalalla. Edelliset kolme tautitapausta on kaikki löydetty Norrbottenin läänistä, Pohjois-Ruotsista.

Kuten Ruotsissa aikaisemmin todetut tautitapaukset, myös nyt löydetyn hirven positiivinen tulos varmistettiin aivokudoksesta imusolmukkeiden ollessa negatiiviset. Kaikkia Ruotsin tautitapauksia yhdistää myös sairastuneiden eläinten korkea ikä (vähintään 10 vuotta – 16 vuotta) ja niiden on tutkimuksissa todettu eroavan pohjoisamerikkalaisesta klassisesta CWD-kannasta. Myös nyt löydetyn tapauksen epäillään olevan epätyypillistä tautimuotoa, joka esiintyy spontaanisti vanhemmilla eläimillä ilman tunnettua syytä. Tautimuotoa ei pidetä tarttuvana. Myös Suomen ensimmäinen ja tähän mennessä ainoa hirvieläinten TSE-tapaus ja Norjan vanhoilla hirvillä esiintyneet tautimuodot ovat olleet epätyypillistä tautimuotoa.

Nyt käynnissä olevan EU:n kolmivuotisen CWD-seurannan tavoitteena on arvioida taudin levinneisyyttä kuudessa EU-maassa (Suomi, Ruotsi, Viro, Latvia, Liettua ja Puola). Seurantaohjelma aloitettiin vuonna 2018 ja Suomi on tutkinut 3000 näytteen tutkimustavoitteestaan tähän mennessä n. 2400 näytettä.