PIDE-FISE -hankeen taustat ja hankkeen jatkon merkitys laboratoriotoiminnan turvaamiseksi

20. toukokuuta 2022

Kertakäyttöiset pipetinkärjet ovat välttämättömiä tarvikkeita laboratorionäytteiden analyysissä. Pipetinkärkien saatavuudessa on kuitenkin ollut huomattavia vaikeuksia vuosina 2020—2022 COVID-19 pandemian aikana, ja uhkana on, että pandemian uudelleen kiihtyessä, jonkin muun epidemian puhjetessa, tai esimerkiksi tavarantoimittajien logistiikkaketjujen häiriintyessä saattavat pipetinkärjet ja muut kriittiset laboratorio- ja sairaalatarvikkeet jälleen loppua.

Suomessa noudatetaan ihmis- ja eläintautiepidemioiden iskiessä strategiaa, joka perustuu ripeään testaamiseen ja eristämiseen taudin leviämisen rajoittamiseksi. Jotta strategiaa pysytään noudattamaan kaikissa olosuhteissa pandemioiden ja epidemioiden hallitsemiseksi, on testaus avainasemassa. Laboratoriotarvikkeiden riittävyys onkin erittäin tärkeää erilaisten paikallisten epidemioiden ja globaalien pandemioiden torjumisen kannalta.

Kansainvälinen PIDE-FISE -hanke on jatkoa keväällä 2020 toteutetulle hengityksensuojainten dekontaminaatioprojektille (HEDE) ja vuonna 2021 toteutetulle PIDE-pilottihankkeelle. PIDE-FISE -hankkeessa luotiin suorituskyky pipetinkärkien suuren mittakaavan puhdistamiseen huoltovarmuuden tukemiseksi. Pipetinkärkien puhdistaminen on ainutlaatuista toimintaa, jonka tavoite ei ole kilpailla markkinoilla toimivien tahojen kanssa, vaan turvata yhteiskunnan toimintaa kriisitilanteissa. Puhdistustoiminnan käynnistämisen ohella PIDE-FISE -hankkeen toinen keskeinen elementti on ollut viranomaisten ja laboratorioiden välisen yhteistyön vahvistaminen sekä puhdistusinfrastruktuurin ja kapasiteetin kehittämisen suunnitteleminen Suomen ja Ruotsin kriisiajan suorituskyvyn vahvistamiseksi.

Myös Ruokavirastolla kertakäyttöiset pipetinkärjet ovat laajalti käytössä muun muassa erilaisten ihmis- ja eläintautien diagnostiikassa, mikrobiologisissa ruokamyrkytysanalyyseissä, rehuturvallisuustutkimuksissa, kasvintautitutkimuksissa, tuotantoeläinten ja elintarvikkeiden vierasainevalvonta-analyyseissä, keskushermostokontaminanttien tunnistamisessa, rehujen ja elintarvikkeiden koostumus- ja alkuperäanalyyseissä, sekä lannoitteiden- ja kasvinsuojeluaineiden kemiallisissa analyyseissä. Laaja-alaisen toimintamme sekä suuren testauskapasiteetin ja -tarpeen takia muovisten tarvikkeiden loppuminen uhkaisi hyvin laajalti laboratoriodiagnostiikan ja muun tutkimustoiminnan toteutumista Ruokavirastolla. PIDE-FISE -hanke onkin Ruokaviraston kannalta erittäin tärkeä hanke, sillä siitä saatujen oppien avulla myös meidän olisi mahdollista taata Ruokaviraston laboratorioiden toiminta odottamattomissa kriisitilanteissa.

Lisätietoja:

Ylijohtaja Janne Nieminen
Puh. +358 295 204 759
etunimi.sukunimi@ruokavirasto.fi

Erikoistutkija Hanna Help
Puh. +358 295 204 047
etunimi.sukunimi@ruokavirasto.fi

Professori Markku Mesilaakso
etunimi.sukunimi@mil.fi

Lue hankkeesta SVA:n sivuilta: Samverkan med Finland utvecklar materialförsörjning i kris - SVA