Ruokavirasto ja SYKE tiivistävät laboratorioyhteistyötään

24. helmikuuta 2020

Ruokavirasto ja Suomen ympäristökeskus SYKE tiivistävät laboratorioyhteistyötään: SYKEn laboratoriokeskus on muuttanut sille rakennettuihin laboratoriotiloihin Ruokaviraston toimitaloon Helsingin Viikkiin. Etuina muutolle nähdään sekä tutkimus- ja analytiikkayhteistyö että säästöt.

”Muuton myötä muodostui vahva kemian, vertailumittaustoiminnan ja kemian metrologian osaamiskeskittymä, josta hyötyy Suomen koko laboratoriokenttä. Sekä Ruokavirasto että SYKE pystyvät tuottamaan uutta tutkimustietoa ja työkaluja esimerkiksi analytiikan alueella. Kokonaan uusia alueita ovat muun muassa digitalisaatio ja kiertotalous”, toteaa laboratorio- ja tutkimuslinjan ylijohtaja Janne Nieminen Ruokavirastosta.

”Laboratoriotoiminnan yhteistyö on tärkeää sekä asiantuntijatoiminnan että infrastruktuurin optimoinnin kannalta. SYKE ja Ruokavirasto kohtaavat entistä enemmän yhteisiä haasteita, joissa voimme yhdistää osaamisemme ja kehittää ratkaisuja yhteiseltä pohjalta. Yhteinen toimitalo antaa mahdollisuuden ihan konkreettisempaankin yhteistyöhön”, sanoo laboratoriojohtaja Tero Eklin SYKEstä.

Yhteistyöllä lisää laatua ja kilpailukykyä

SYKEn vertailumittaustoiminta, Proftest SYKE, on jo aiemmin antanut vertailumittauspalveluja Ruokaviraston vertailumittauksiin. Nyt yhteistyötä voidaan entisestään lisätä.

”SYKE saa yhteistyöstä lisää kilpailukykyä ja laatua kansallisessa ja kansainvälisessä tutkimusyhteisössä. Yhdessä löytyvät uudet ratkaisut ovat molempien etu. Yhteydenpito ja keskustelut Ruokaviraston asiantuntijoiden kanssa ovat alkaneet ja uusia ajatuksia syntyy koko ajan”, Eklin sanoo.

Esimerkkinä yhteistyöstä on juuri alkanut mikromuoveihin keskittyvä Mikromuovit maatalousmaassa -tutkimushanke MicrAgri, jota rahoittaa maa- ja metsätalousministeriön Maatilatalouden kehittämisrahasto Makera. Hankkeessa on SYKEn ja Ruokaviraston lisäksi mukana Luonnonvarakeskus, jolla on Viikin kampuksella myös laboratorioita.

”Uutta, paljon tietoa tuottavaa tekniikkaa tulee laboratorioihin ja kentälle nopeaan tahtiin. Tämä edellyttää laboratorioilta hyviä ICT-ratkaisuja. Tässäkin on lähdetty ratkomaan asiaa yhdessä. SYKE ja Ruokavirasto ovat aktiivisesti mukana tutkimuslaitosten yhteenliittymän, Tulanetin, laboratorioyhteistyössä. Sen puitteissa kokoamme laboratorioiden ICT-tarpeita”, Nieminen sanoo.

Lisätietoja:
laboratorionjohtaja Tero Eklin, 050 431 2653, tero.eklin@ymparisto.fi