Ruokavirasto tutkii porsaiden vieroitusripulia aiheuttavien E. coli-bakteerien antibioottiresistenssiä

19. lokakuuta 2022

Loppuvuoden 2022 kestävän projektin tavoitteena on saada aikaisempia vuosia enemmän sikojen tautia aiheuttavia E. coli-kantoja vuoden 2022 antibioottiresistenssiseurantaan. Kiinnostuksen kohteena olevat E. coli-kannat aiheuttavat porsaille vieroitusripulia, ja projektin aikana Ruokavirastoon on mahdollista lähettää näytteitä nimenomaan vieroitetuista porsaista. Sikojen suolistotulehdusta aiheuttavien E.coli-kantojen antibioottiherkkyyttä tutkitaan ja seurataan jatkuvasti Ruokavirastossa. Usean vuoden ajan näissä E. coli -bakteereissa antibioottiresistenssi on ollut huolestuttavan yleistä. Vuosittain tutkittujen näytteiden määrä on kuitenkin melko pieni, joten kokonaistilanne saattaa todellisuudessa olla parempi, kuin mitä seurannan tulokset osoittavat.

Porsaiden suolistotulehdusta aiheuttavien E. coli-bakteerien antibioottiresistenssitulokset raportoidaan vuosittain FINRES-Vet-raporteissa sekä reaaliaikaisesti Ruokaviraston Avoin tieto- portaalissa. Taudinaiheuttajabakteerien antibioottiherkkyystutkimuksien seurantatuloksia käytetään, kun laaditaan yleisiä mikrobilääkkeiden käyttösuosituksia eläimillä esiintyvien tulehdussairauksien hoitoon. Myös yksittäisillä näytelähetysten tutkimustuloksilla on merkitystä, sillä ne lisäävät näytteiden lähettäjien tietoa tilakohtaisesta resistenssitilanteesta. Tilakohtainen tieto antibioottiherkkyydestä on tärkeää tilanteissa, joissa eläinlääkäri tekee päätöksiä kyseisen tilan eläinten lääkityksestä todetun tulehdussairauden hoitoon.

Lue lisää:

Avoin tieto
FINRES-Vet-raportit
Possukoli-22-esite

Lisätietoja:

erikoistutkija Taina Laine, Eläinterveystutkimuksen yksikkö, p. 050 373 6614, taina.laine@ruokavirasto.fi
erikoistutkija Suvi Nykäsenoja, Mikrobiologian yksikkö, p. 040 489 3447, suvi.nykasenoja@ruokavirasto.fi