Siemenen laadusta uutta analyysitietoa julkisesti saatavilla

6. lokakuuta 2020

Ruokavirasto julkaisee laboratorioidensa tuottamaa tutkimustietoa avoimessa analytiikkaportaalissaan. Siemenen laatu -portaali on saanut uusia lisäosia. Nyt kylvösiemenen keskimääräisten itävyyksien lisäksi voi tarkastella lajipuhtautta ja tuhannen siemenen painoa tarkastuskausittain.

Siemenen laatu -portaalissa esitetään tuloksia sertifiointia varten tarkastettavista siemennäytteistä ja tilaustutkimusnäytteistä. Tilaustutkimusnäytteet ovat pakkaamoiden raakaeränäyteitä ja viljelijänäytteitä. Portaalissa esitetään tuloksia yleisemmin tarkastetuista lajeista. Laatuominaisuuksia voi tarkastella lajeittain, tutkimussyittäin, tarkastuskausittain ja karttanäkymänä.

Laatuvaatimukset täyttävät -kohdassa esitetään, mikä osuus sertifiointia varten tarkastettavista näytteistä on saavuttanut sertifiointiin vaadittavat itävyyden ja puhtauden hyväksymisrajat. Hyväksymisrajat vaihtelevat kasvilajiryhmittäin. Tuhannen siemenen painolle ei ole sertifioidussa siemenessä lainsäädännöllisiä minimiarvoja, mutta siemenpakkaamot voivat asettaa raja-arvoja vastaanotettavalle siemenelle.

Portaalissa ajantasaista tietoa

Portaalissa näytettävä tieto on ajantasaista, koska tulokset päivittyvät portaaliin joka yö automaattisesti laboratoriotietojärjestelmästä. Tietosuojan vuoksi yksittäistä pakkaamoa tai viljelijää koskevia tuloksia ei tule näkyviin missään kohtaa, koska tuloksia ei näytettä, jos maakunnan alueelta tai tarkastuskaudelta on vähemmän kuin 10 näytettä. Tarkastuskausi alkaa aina heinäkuun alussa ja päättyy seuraavan vuoden kesäkuun viimeisenä päivänä.

Tutustu kylvosiemenen analyysiportaaliin.  

Lisätietoa

erikoistutkija Jaana Laurila, kasvianalytiikan yksikkö, p. 040 521 4761