Siemenlaboratorio on ISTA päteväksi osoitettu jälleen seuraavat kolme vuotta

18. helmikuuta 2019

Kansainvälinen siemenalan järjestö ISTA (International Seed Testing Association) auditoi eli tarkasti Ruokaviraston Loimaan siemenlaboratorion ja siementen näytteenoton syksyllä 2018. Tammikuussa saimme virallisen tiedon, että näytteenotto ja laatuanalyysit ovat edelleen ISTA-akkreditoituja eli päteviksi todettuja, kuten on ollut jo vuodesta 2003.

Tehdyssä auditoinissa siemenlaboratorion pätevyysalue myös laajeni. Uutena pätevyysalueena ovat päällystettyjen siementen manuaalinen näytteenotto sekä siemenseosten puhtaus- ja itävyysanalyysit.

Ruokaviraston siemenlaboratorion ja siementen näytteenoton pätevyysalue ja voimassaolo löytyvät ISTAn sivuilta.

ISTAn todistus4.jpg

Akkreditointi varmistaa tulosten luotettavuuden

Auditoinnin ja akkreditoinnin tarkoituksena on varmistaa ja osoittaa, että laboratorio noudattaa ISTAn jäsenmaiden hyväksymiä siementarkastuksen sääntöjä ja että analyysit ja näytteenotto sekä niistä saatavat tulokset ovat luotettavia ja vertailukelpoisia joka analyysikerralla.

Akkreditoitu laboratorio osallistuu ISTAn kolmesti vuodessa järjestämiin pätevyysalueen mukaisiin vertailumittauskokeisiin. Kokeeseen sisältyy tulosten viipymättömyys, oikean tutkimusmenetelmän valinta ja henkilöstön tekninen osaaminen mukaan lukien ISTA -tutkimustodistuksen laatiminen.

ISTA-todistuksen käyttö voi helpottaa siemenen ulkomaankauppaa, ja voi olla joidenkin maiden, kuten Venäjän, osalta sen edellytys. Kansainvälsen siemenkaupan mahdollistaminen on ISTAn tärkeimpiä päämääriä.

ISTA-laboratororiolla on oltava dokumentoitu laatujärjestelmä, joka noudattaa ISTAn stantardia. ISTA-standardi perustuu testauslaboratorioiden ISO/IEC 17025 standardiin.

ISTA laboratorioita on kaikissa maanosissa. Pääsääntöisesti Euroopassa maan viranomaislaboratoriolla on ISTA-akkreditointi, ja usein se on myös suurien siemenliikkeiden omilla laboratoriolla. 

Lisätietoja
jaostopäällikkö Hanna Ranta
0400 272 041, hanna.ranta@ruokavirasto.fi