Suomi Arktisen neuvoston puheenjohtajana pyrki parantamaan arktista yhteistä terveyttä

10. syyskuuta 2019

Yhteisen terveyden One Health -käsite perustuu ajatukselle, että ihmisten, eläinten, kasvien, ekosysteemien ja ympäristön terveydellä on voimakas keskinäinen riippuvuus. Sen vuoksi sairaassa ympäristössä ei ihminenkään voi hyvin, ja myös siksi olisi ympäristöstä pidettävä huolta.

Arktiselle terveydelle aiheuttavat erityistä huolta ympäristömyrkkyjen kaukokulkeutuminen ja ilmaston lämpeneminen, joka on erityisen nopeaa napa-alueilla. Yhdysvaltain johtaessa puhetta Arktisessa neuvostossa vuosina 2015 - 2017 USA ja Kanada aloittivat neuvoston kestävän kehityksen työryhmän (Sustainable Development Working Group SDWG) alaisuudessa One Health -hankkeen, jonka johtoon Suomi sittemmin liittyi Arktisen neuvoston puheenjohtajuuskaudellaan 2017 - 2019.

Ruokavirasto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos sekä Oulun ja Helsingin yliopistot saivat Suomen ulkoministeriöltä rahoituksen ”Yksi Arktis – yhteinen terveys” -hankkeelle vuosiksi 2017 - 2019. Hankkeen tärkeimmät saavutukset ovat olleet One Arctic - One Health -konferenssi Oulussa helmikuussa 2019: systemaattinen katsaus kemiallisten ympäristömyrkkyjen pitoisuuksista arktisissa ihmisissä, ja toinen ihmisten tartuntataudeista muuttuvassa arktisessa ilmastossa sekä zoonoottisten imu- ja heisimatojen tutkimuksen TremArctic-verkoston toiminnan aloittaminen. Lisäksi tekeillä on käsikirjoitus systemaattiseen katsaukseen villieläintaudeista arktisilla alueilla.

Ruokaviraston julkaisusarjassa ilmestyneessä raportissa on Oulun kokouksen esityslyhennelmät. Osallistujia oli kaikkialta Arktiksesta ja etelämpääkin,  Bangladeshista asti.

Tutustu julkaisuun One Arctic – One Health (pdf)

Yhteinen terveys ei uusi ajatus

Ajatus yhdestä yhteisestä terveydestä ei suinkaan ole uusi, vaan sitä ovat hautoneet ainakin ”lääketieteen isä” kreikkalainen Hippokrates 400 vuotta ennen ajanlaskumme alkua ja ”patologian isä” saksalainen Rudolf Virchow 1800-luvulla. Amerikkalainen eläinlääkäriparasitologi-epidemiologi Calvin Schwabe kirjoitti 1960 - luvulla yhteisen lääketieteen (One Medicine) tarpeesta zoonoosien vastustamisessa. Vuosituhannen vaihteen jälkeen käsite sai nimekseen One Health, eikä sitä nykyisin sovi unohtaa lääke- tai eläinlääketieteellisiä tutkimusrahoitushakemuksia laadittaessa.

Lisätietoja:
tutkimusprofessori Antti Oksanen
044 561 6491