Suurin osa sertifioidusta siemenviljasta täyttää puhtausvaatimuksen vähimmäisvaatimusta paremmin

6. helmikuuta 2020

Sertifioitua kylvösiementä arvostellaan joskus siitä, että siinä on liikaa muiden kasvilajien siemeniä. Siemenlainsäädäntö määrittää, että sertifioidussa viljan kylvösiemenessä (C-luokat) saa olla muiden kasvilajien siemeniä enintään 10 kappaletta puolessa kilossa siementä. Perussiemenessä vaatimus on vielä kireämpi. Nämä muut kasvilajien siemenet voivat jakaantua niin, että puolen kilon näytteessä voi olla enintään seitsemän kappaletta muiden viljakasvien siementä ja enintään seitsemän kappaletta muiden lajien siementä niin, että muiden viljakasvien ja muiden lajien yhteissumma ei saa ylittää 10 kappaletta. Tämän lisäksi viljoilla on lajikohtaisia rajoituksia, jotka koskevat peltoretikkaa ja aurankukkaa sekä torajyvää. Hukkakauraa sertifioidussa siemenessä ei saa olla.

Oheinen kuvasarja kertoo, kuinka paljon sertifiointia varten Ruokavirastoon  toimitetuissa näytteissä on ollut muiden viljalajien siemeniä tarkastuskaudella 2018 - 2019 (C-luokat). Ohralla 96 prosenttia ja kevätvehnällä 94 prosenttia siemeneristä oli sellaisia, että niissä oli enintään kolme kappaletta muiden viljojen siemeniä puolessa kilossa. Kauralla vastaava luku oli 89 prosenttia.

Kevätvehnä, kaura ja ohra. Muiden viljalajien siementen määrät luokiteltuina ja niiden osuus (%) puhtausvaatimusten täyttävissä sertifiointia varten toimitetuissa viljansiemenerissä tarkastuskausittain.

Muiden viljalajien siementen määrät luokiteltuina ja niiden osuus (%) puhtausvaatimusten täyttävissä sertifiointia varten toimitetuissa viljansiemenerissä tarkastuskaudella 2018 - 2019. Siemenerien lukumäärä on ilmoitettu (n).

Viiden edellisen tarkastuskauden tilastot tarkastuskaudelta 2014 - 2015 lähtien osoittavat tilanteen olevan vielä paremman. Tarkastuskausi on aina heinäkuun alusta seuraavan vuoden kesäkuun loppuun asti.

Tarkastuskausi 2018 - 2019 oli poikkeus ja silloin muita viljalajeja löytyi näytteistä hieman enemmän. Aina on sertifioituja siemeneriä, joissa on lainsäädännön sallima maksimimäärä muita viljoja, mutta nämä erät muodostavat hyvin pienen vähemmistön kaupan olevista siemenistä.

Kevätvehnä, kaura ja ohra. Muiden viljalajien siementen määrät luokiteltuina ja niiden osuus (%) puhtausvaatimusten täyttävissä sertifiointia varten toimitetuissa viljansiemenerissä tarkastuskausittain. Muiden viljalajien siementen määrät luokiteltuina ja niiden osuus (%) puhtausvaatimusten täyttävissä sertifiointia varten toimitetuissa viljansiemenerissä tarkastuskausittain. 

Oheinen kuvasarja kertoo muiden lajien eli rikkakasvien määrät luokiteltuina ja niiden osuudet sertifiointia varten toimitetuissa viljaerissä tarkastuskaudella 2018 - 2019 (C-luokat). Viljoilla vähintään 97 prosentissa siemeneristä oli enintään kolme kappaletta rikkakasvien siemeniä puolessa kilossa.Kevärvehnä, kaura ja ohra. Muiden lajien siementen määrät luokiteltuina ja niiden osuus (%) puhtausvaatimusten täyttävissä sertifiointia varten toimitetuissa viljansiemenerissä tarkastuskaudella 2018 - 2019. Siemenerien lukumäärä on ilmoitettu (n).

Muiden lajien siementen määrät luokiteltuina ja niiden osuus (%) puhtausvaatimusten täyttävissä sertifiointia varten toimitetuissa viljansiemenerissä tarkastuskaudella 2018 - 2019. Siemenerien lukumäärä on ilmoitettu (n). 

Lisätietoja
erikoistutkija Jaana Laurila, siemenlaboratoriojasoto
jaana.laurila@ruokavirasto.fi, 040 521 4761