Tärkeimpien mikrobiologisten standardimenetelmien toimivuus varmistettu

11. helmikuuta 2019

Elintarvikemikrobiologian keskeisille menetelmille on ollut vakiintuneita standardeja jo vuosia. Niihin perustuvilla tutkimuksilla tehdään taloudellisesti merkittäviä ratkaisuja tuotteiden turvallisuudesta ja markkinakelpoisuudesta. Myös lainsäädäntö, kuten mikrobikriteeriasetus, edellyttää tiettyjen standardimenetelmien käyttöä esimerkiksi salmonellan, listerian ja kampylobakteerien analyyseissä. Ruokaviraston mikrobiologian yksiköllä on ollut tärkeä rooli menetelmästandardien kehitystyössä ja luotettavuuden parantamisessa, muun muassa 15 tärkeimmän mikrobiologisen standardimenetelmän kansainvälisessä validointitutkimuksessa.

Vuonna 2017 valmistui Euroopan komission rahoittama, 15 tärkeimmän mikrobiologisen standardimenetelmän kansainvälinen validointitutkimus. Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran, nykyisen Ruokaviraston mikrobiologian yksikkö johti vuosina 2012 - 2017 validointitutkimuksen osaprojektia, jossa patogeenisten eli tautia aiheuttavien Yersinia enterocolitica -bakteerien menetelmästandardi uudistettiin ja sen toimivuus testattiin.

Tulokset hyödyttävät koko analytiikka- ja valvontasektoria

Uusia, entistä luotettavampia standardoituja mikrobiologisia menetelmiä on hyödynnetty sekä Euroopassa että kansainvälisesti laajemminkin.

”Yhtenäiseen testaukseen perustuva tieto standardien toimivuudesta on puuttunut pitkään. Jotta tähän saataisiin parannusta, standardin menetelmällisten ratkaisujen tueksi haluttiin tutkimusta. Erittäin tärkeä oli myös kansainvälinen työryhmä, jossa asiantuntijat sovittivat erilaiset näkemykset toimivaksi kokonaisuudeksi”, sanoo Yersinia-projektin johtaja, erikoistutkija, ETT Saija Hallanvuo Ruokavirastosta.

Keskeistä myös vertailulaboratoriotoiminta

Suomalaisilla mikrobiologisten menetelmien asiantuntijoilla on hyvät mahdollisuudet vaikuttaa kansainvälisesti menetelmien sisältöön ja uusien menetelmien tarpeeseen. Standardien kehittämistä koordinoidaan Elintarvikelaboratoriotoimikunnan (ELATO) kautta yhteistyössä Suomen Standardisoimisliitto SFS ry:n kanssa, osana Ruokaviraston vertailulaboratoriotoimintaa.

”Kansainväliset ISO-standardit voivat ihmisten mielikuvissa olla jäykkiä ja joustamattomia. Näin ei suinkaan aina ole. Projektinjohtajana jouduin viilaamaan standardin yksityiskohtia, ja siten omia näkemyksiä ja ratkaisuja on päässyt mukaan standardiin”, sanoo Hallanvuo.

Menetelmien 15 osaprojektissa tehtyjä tutkimuksia tarkemmin kuvaileva teemanumero julkaistiin International Journal of Food Microbiology -lehdessä tammikuussa 2019.

Ruokaviraston osuus Yersinia enterocolitica -bakteerin osalta on luettavissa tästä.

Lue lisää Ruokaviraston vertailulaboratoriotoiminnasta

Lisätietoja:
erikoistutkija Saija Hallanvuo
040 489 3448