Tornionjoen lohien terveydentilan tutkimuksia jatketaan kesällä 2022

6. kesäkuuta 2022

Tornionjoen lohien terveydentilaa tutkitaan kesällä 2022 Ruokaviraston, Ruotsin valtion eläinlääkintälaitoksen (Statens Veterinärmedicinska Anstalt SVA) ja Luonnonvarakeskuksen (Luke) yhteistyönä. Nousulohien ihovauriot ja lisääntynyt kuolleisuus ovat herättäneet huolta kesästä 2014 lähtien. Viime vuosina lohien terveydentila on vaihdellut: kesällä 2019 ja 2020 nousulohissa havaittiin suhteellisen yleisten ihovaurioiden lisäksi passiivisesti käyttäytyviä uinniltaan ilmeisen heikkoja yksilöitä, kun taas vuonna 2021 oireilevia lohia havaittiin aikaisempia vuosia vähemmän.

Kalanäytteitä kerätään kesän 2022 aikana Tornionjoen suulta ja jokivarresta. Tutkimuksessa toimitaan yhteistyössä tiettyjen paikallisten kalastajien kanssa näytekalojen saamiseksi. Lisäksi toivotaan näytteitä oireellisista kaloista muiltakin Tornionjoella kalastavilta. Parhaita näytekaloja ovat kiinniottohetkellä hengissä olevat lohet, joiden iholla on veristä haavaumaa mahan puolella.

Muutaman edelliskesän malliin Luke seuraa Tornionjokeen nousevien lohien ulkoista kuntoa jokisuun rysäsaaliista yhteistyössä Ruokaviraston kanssa. Tavoitteena on muun muassa kerätä tietoa, minkä verran ulkoisia terveysoireita esiintyy eri ajankohtina ja eri ikäisinä kudulle vaeltavissa lohissa. Seurannasta otetaan näytelohia Ruokavirastolle tarkempiin tutkimuksiin. Luke myös jatkaa Tornionjoen lohikannan runsauden arviointia, missä keskeisiä aineistoja ovat kudulle nousevien lohimäärien ja poikasmäärien seurannat.

Vuonna 2021 Tornionjoen lohen yleinen terveystilanne oli hyvä ja Ruokavirasto sai tutkittavaksi vain muutamia ihovaurioisia lohia. Näistä kaloista ei tutkimuksissa löytynyt kaloille tautia aiheuttavia viruksia tai bakteereita. Kesällä 2020 Ruokaviraston keräämät näytelohet tutkittiin virus- ja bakteeritautien lisäksi myös tiamiinin eli B1-vitamiinin puutoksen varalta. Tiamiinin puutoksen on epäilty olevan yksi syy lohien heikkoon kuntoon. Tutkituissa kaloissa ei kuitenkaan todettu alentuneita tiamiinipitoisuuksia eikä tunnettuja kalojen tarttuvia tauteja, jotka voisivat selittää kalojen oireilun. Lohien oireilun syiden selvittämiseksi tutkimuksia jatketaan.

Ruokavirasto toivoo tulevana kesänä kalastajilta ja muilta kansalaisilta yhteydenottoja lohiin liittyvistä havainnoistaan. Oireellisia näytekaloja voi toimittaa Ruokaviraston Oulun toimipaikkaan. Ennen näytteiden toimittamista on hyvä olla yhteydessä Ruokaviraston Oulun laboratorioon (puhelin 050 477 8646) tarkempien ohjeiden saamiseksi. Jos kalastajat saavat saaliiksi oireellisia lohia, eikä niiden toimittaminen Ruokavirastoon onnistu, heidän toivotaan ottavan yhteyttä Luken yhteyshenkilöön (puhelin 0295 322 346), sillä Luken asiantuntijoiden toimesta pyritään tällöin järjestämään näytteenotto jokivarressa. Kuolleina löytyneet lohet ovat yleensä liian pilaantuneita tutkittaviksi. Ilmoitukset sairaista ja kuolleista kaloista voi tehdä myös ilmoitusportaaliin.

Muutoksia lohien iholla ja evissä.Haavaumia lohien iholla.Eri asteisia verestäviä haavaumia ja muutoksia lohien iholla ja evissä. Kuvat Perttu Koski.

Lisätietoja:

Tornionjoen lohitutkimukset: https://www.ruokavirasto.fi/viljelijat/elaintenpito/elainten-terveys-ja-elaintaudit/elaintaudit/luonnonvaraiset-elaimet/tornionjoen-lohikuolemat/

Lohikuolemat (Ruokavirasto):
erikoistutkija Marjukka Rask, p. 050 477 8646, (näytteiden toimittaminen Ruokavirastoon)
jaostopäällikkö Riikka Holopainen, p. 0504393974

Kalojen ulkoisen kunnon seuranta jokisuulla (Luonnonvarakeskus):
erikoistutkija Atso Romakkaniemi, p. 0295 327 416

Tornionjoen lohikannan tila ja kalastus (Luonnonvarakeskus):
erikoistutkija Atso Romakkaniemi, p. 0295 327 416

Näytteenotto jokivarressa (Luonnonvarakeskus):
tutkija Laura Härkönen, p. 0295 322 346

Sähköpostit ovat muotoa: etunimi.sukunimi@ruokavirasto.fi ja etunimi.sukunimi@luke.fi