Työturvallisuusohje kryptosporidioosin hallintaan valmis, riskitekijöiden tutkimus jatkuu

21. marraskuuta 2019

Keväällä 2019 käynnistyneessä KRYPTO-hankkeessa selvitetään kryptosporidioosin lisääntymisen syitä sekä ihmisillä että vasikoilla. Hankkeen toteuttavat yhteistyössä Ruokavirasto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Työterveyslaitos, Eläinten terveys ETT ry, Helsingin yliopisto, Valio Oy ja EU:n loistautien vertailulaboratorio.

Hanketta rahoittaa Maatilatalouden kehittämisrahasto Makera. 

Perustietoa työturvallisuuteen

Kryptosporidioosin tartuntavaarassa ovat varsinkin lypsykarjatilalliset ja heidän työntekijänsä, maatalouslomittajat, eläinlääkärit ja edellä mainittujen alojen opiskelijat. Työssään altistuvien ihmisten kryptosporidioositartuntojen ehkäisemiseksi on tehty työturvallisuusohje, josta löytyy käytännön ohjeita käsihygieniaan ja henkilökohtaiseen suojautumiseen.

Tilaselvitys alkamassa, kryptosporidi lypsykarjatiloja tarvitaan mukaan

Vuoden 2019  ja viime vuoden 2018  aikana C. parvum on todettu yli 200 nautatilalla. Hankkeessa selvitetään, mitkä tekijät ja olosuhteet edesauttavat tartunnan leviämistä ja taudinpurkauksen syntymistä tiloilla. Tietoon nojaten osataan riskinhallintatoimet kohdistaa oikein ja siten parantaa eläinten hyvinvointia sekä ehkäistä ihmisten tartuntoja. Tiloille tehtävässä kyselytutkimuksessa tarkastellaan muun muassa toimintatapoja, eläinliikennettä, taudinpurkausta edeltäviä tapahtumia tilalla sekä muita karjan sairauksia.

Tuottajia kutsutaan mukaan tähän tärkeään tutkimukseen. Tapauskarjoiksi pääsevät yli 50 lehmän lypsykarjatilat, joilla on todettu C. parvum vasikkaripulinäytteissä. Tapauskarjoille lähetetään parhaillaan kutsuja. Vertailukarjoiksi on ilahduttavasti ilmoittautunut jo yli 150 tilaa. Vertailukarjat valittiin satunnaisesti Valion lypsykarjatiloista, joilla ei ole todettu vasikkaripuliongelmaa viimeisen vuoden aikana.

Tila voi kyselytutkimukseen vastata sähköisesti, kirjallisesti tai puhelimitse. Kysely toteutetaan marras-joulukuun aikana 2019.

Sairastuneiden haastattelut käynnissä

Kryptosporidioositapaukset ihmisillä ovat lisääntyneet Suomessa lähes kaksikymmenkertaisesti 2010-luvun alkuun verrattuna. Vuonna 2018 tapauksia oli 348 ja tänä vuonna 2019 jo yli 380. Eläinten kanssa työskenteleviltä vetiseen ripuliin sairastuneilta kannattaa ottaa näytteet kryptosporidioosin varalta. Tartuntalähteitä ja ‑reittejä selvitetään kysely- ja laboratoriotutkimuksilla torjuntatoimien kohdentamiseksi.

Työterveyslaitos:

Työturvallisuusohje kryptosporidioosin torjuntaan (pdf)

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL:

Miksi kryptosporidioositapaukset lisääntyneet Suomessa. Alkuperäistutkimus  

Ruokavirasto:

Hankkeen aloitusuutinen heinäkuu 2019 
Hankekuvaus Kryptosporidioosi – nouseva zoonoosiuhka nautakarjoissa KRYPTO

Lisätietoja:

hankkeen vastuullinen johtaja:
Tiina Autio, Ruokavirasto,
tiina.autio@ruokavirasto.fi
044 7201 492

vasikoiden kryptosporidioosi:
Tuulia Enbom, hanketutkija, Ruokavirasto,
tuulia.enbom@ruokavirasto.fi
050 349 51 93

ihmisten kryptosporidioosi:
Ruska Rimhanen-Finne, epidemiologieläinlääkäri, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos,
ruska.rimhanen-finne@thl.fi
029 52 48 942

vesitutkimukset:
Ilkka Miettinen, johtava tutkija, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos,
ilkka.miettinen@thl.fi
029 524 6371

työterveys:
Sirpa Laitinen, vanhempi asiantuntija, Työterveyslaitos,
sirpa.laitinen@ttl.fi
046 8511911