Viljaseula 2018 kertoo viljasadon laadun

9. huhtikuuta 2019

Tiedot vuoden 2018 viljasadon laadusta on koottu Ruokaviraston Viljaseula 2018 -julkaisuun. Se kokoaa myös tiedot yli kymmenen viimeisen vuoden sadon laadusta. Viljan laatutulokset perustuvat Ruokaviraston viljasadon laatu- ja turvallisuusseurantaan. Viljasadon laatuseurantaa on tehty vuodesta 1966.

Viljaseula kokoaa keskiarvotietoja viljan laadusta usealta vuodelta viljalajeittain. Tulokset edustavat tilatason tietoa käytännön viljelyksiltä.

Vuodelta 2018 esitetään alueelliset ja lajikekohtaiset tiedot. Aineisto koostuu maatiloilta lähetetyistä näytteistä, näytteiden taustatiedoista ja Ruokaviraston analyysituloksista.

Viljan laatutuloksia julkaistaan myös Ruokaviraston internetsivuilla Avoin tieto analytiikkaportaalissa. Käyttäjä voi itse valita vuoden, viljalajin ja -lajikkeen, jonka tuloksia haluaa tarkastella. Tietoja voi katsoa myös karttojen avulla: yhdellä silmäyksellä voi nähdä viljan laatutiedot koko Suomen alueelta.

Tutustu Viljaseula 2018 -julkaisuun

Lisätietoja:
erikoistutkija, jaostopäällikkö Elina Sieviläinen
040 848 6094