Elintarviketutkimukset

Ruokavirastossa elintarvikkeista tutkitaan kemiallista ja mikrobiologista turvallisuutta sekä ravitsemuksellista, teknistä ja aistinvaraista laatua. Suurin osa Ruokavirastossa tehtävistä elintarviketutkimuksista liittyy kansallisiin ja EU:n koordinoimiin vuosittain toteutettaviin valvontaohjelmiin tai tutkimushankkeisiin. Lisäksi analyysejä tehdään elintarvikealan toimijoille omavalvonnan toteuttamiseksi. Ruokavirastossa tehtävät toimijoiden ja henkilöasiakkaiden tilaamat analyysit ovat maksullisia.

Mikrobiologisten tutkimusten painopiste on sellaisten elintarvikepatogeenien analytiikassa, jota ei ole saatavissa paikallisissa elintarviketutkimuksia tekevissä laboratorioissa. Ruokavirastossa tehdään ruokamyrkytysepidemioiden lähteiden selvittämiseen liittyviä tutkimuksia sekä jatkotutkimuksia elintarviketuotantolinjojen prosessikontaminaatioiden selvittämiseksi.  

Elintarvikevalvontaa tehdään pääasiassa kunnissa. Siten epäillessäsi elintarvikkeen kemiallista tai mikrobiologista turvallisuutta tai laatua, kannattaa elintarvikkeen tutkimuksista ensisijaisesti olla yhteydessä oman kuntasi elintarvikevalvontaan. Palautetta kannattaa antaa myös suoraan yritykselle.

Ruokavirasto lähettää 1.1.2021 alkaen suojatulla sähköpostilla laboratorion tutkimustodistukset, joiden toimitustavaksi on valittu sähköposti (uutinen 2. joulukuuta 2020).

Ohje suojatun sähköpostin käytöstä Ruokaviraston laboratorion asiakkaille (pdf)

Sivu on viimeksi päivitetty 22.1.2021