Elintarviketutkimukset

Palvelut ja asiointi

Elintarviketutkimukset Ruokavirastossa

Ruokavirastossa elintarvikkeista tutkitaan kemiallista ja mikrobiologista turvallisuutta sekä ravitsemuksellista, teknistä ja aistinvaraista laatua. Suurin osa Ruokavirastossa tehtävistä elintarviketutkimuksista liittyy kansallisiin ja EU:n koordinoimiin vuosittain toteutettaviin valvontaohjelmiin tai tutkimushankkeisiin. Lisäksi analyysejä tehdään elintarvikealan toimijoille omavalvonnan toteuttamiseksi. Ruokavirastossa tehtävät toimijoiden ja henkilöasiakkaiden tilaamat analyysit ovat maksullisia.

Mikrobiologisten tutkimusten painopiste on sellaisten elintarvikepatogeenien analytiikassa, jota ei ole saatavissa paikallisissa elintarviketutkimuksia tekevissä laboratorioissa. Ruokavirastossa tehdään ruokamyrkytysepidemioiden lähteiden selvittämiseen liittyviä tutkimuksia sekä jatkotutkimuksia elintarviketuotantolinjojen prosessikontaminaatioiden selvittämiseksi.  

Epäilletkö ostamasi elintarvikkeen turvallisuutta tai laatua?

Sekä kuluttajat että yritykset voivat ilmoittaa esimerkiksi ruokamyrkytysepäilystä, allergisesta reaktiosta tai vierasesineistä elintarvikkeissa ilppa-palvelussa. Tiedot menevät sähköisesti viranomaisen käsiteltäväksi. Sisäänkirjautumista ei tarvita.

ilppa-ilmoituspalvelu

Palautetta kannattaa antaa myös suoraan yritykselle.

Yritysten ja kuluttajien elintarvikevalvontaan liittyvissä kysymyksissä auttavat ensisijaisesti kuntien elintarvikevalvontaviranomaiset. Yhteystiedot kuntien elintarvikevalvontaan