Ennakkotietoa kylvösiemenen itävyydestä – laatu on vielä hyvä

2. joulukuuta 2021

Jälleen kerran viljelijöitä koetellut vaikea kasvu- ja puintikausi antoivat aihetta epäillä kylvösiemen laatua. Toistaiseksi näytteiden keskimääräiset itävyydet ovat olleet Ruokaviraston siemenlaboratoriossa samaa tasoa ja joillakin lajeilla jopa parempia kuin viime kaudella samaan aikaan. Valitettavasti siemensadot ovat olleet alhaiset, mikä aiheuttanee markkinoilla puutetta kylvösiemenestä. 

Kuluvalla tarkastuskaudella 2021–2022 marraskuun loppupuolelle mennessä Ruokaviraston siemenlaboratorioon on tullut reilu 2 300 sertifiointia varten tarkastettaviksi toimitettua näytettä ja tilaustutkimusnäytettä. Tarkastuskausi alkaa aina heinäkuun alussa ja päättyy seuraavan vuoden kesäkuun lopussa. 

Sertifiointia varten tarkastettavaksi toimitettujen siemenerien keskimääräiset itävyydet marraskuun loppupuolella ovat peitatulla kauralla 94,2 prosenttia, peittaamattomalla 94,1 prosenttia, peitatulla ohralla 95 prosenttia, peittaamattomalla 94,5 prosenttia ja peitatulla kevätvehnällä 95,2 prosenttia, peittaamattomalla 94,9 prosenttia. Herneen keskimääräinen itävyys on 85,4 prosenttia ja härkäpavun 84,8 prosenttia. Heinistä timotein itävyys on 93,8 prosenttia ja nurminadan 92,2 prosenttia.

Tilaustutkimusnäytteissä, joita ovat siemenpakkaamoiden raakaeränäytteet ja viljelijänäytteet, kauran ja ohran itävyystilanne on hiukan huonompi kuin viime vuonna samaan aikaan. Peitatun kauran ja ohran keskimääräiset itävyydet ovat 90,6 ja 87,9 prosenttia. Peitatun kevätvehnän itävyys on 90,7 prosenttia, mikä on parempi edelliskauden vastaavaan tilanteeseen verrattuna. Herneellä tilaustutkimusnäytteiden keskimääräinen itävyys 83,6 prosenttia on samaa tasoa edelliskauteen verrattuna.

Eri lajien itävyys pysynyt hyvänä

Siemenen laatu näyttää hyvältä tarkastuskauden ensimmäisen kolmanneksen tilanteen mukaan. Sertifiointia varten tarkastettujen ohrien ja kevätvehnien keskimääräinen itävyys on parempi viime kauden samaan ajankohtaan verrattuna, kauralla hiukan alhaisempi. Tämä näkyy kauralla, jolla itävyysvaatimusten täyttävien osuus on tässä vaiheessa hiukan alhaisempi koko viime kauden tilanteeseen verrattuna.

Herneen keskimääräinen itävyys on hiukan parempi ja härkäpavun samaa tasoa kuin viime kaudella samaan aikaan. Härkäpavun tarkastusmäärät ovat olleet alhaisempia viime kauteen verrattuna. Myös kevätviljoilla tarkastusmäärät ovat olleet hiukan edellisvuosia alhaisempia. Syysvehnää tarkastettiin kuluvan kesän ja alkusyksyn aikana ennätysmäärä ja sen keskimääräinen itävyys oli erinomainen (96,2 prosenttia).

Muuta ajankohtaista

Kautta lajien siemenlaboratoriossa tarkastettujen näytteiden tuhannen siemenen painot ovat olleet edellistä kautta alhaisempia, mikä oli odotettavissa kuivan kesän jälkeen. Hometilanne viljoilla ja herneellä ei ole ollut erityisen vaikea, mikä on tietysti hyvä asia. Viljoilla todettiin hienoista itämislepoa syksyn viljanäytteissä, joten itämislepoa purkava gibberelliinikäsittely idätyspapereissa on käytössä.

Tarkastuskautta koskevat ajantasaiset laatutulokset ovat nähtävissä Ruokaviraston avoimessa tiedossa.

Lisätietoa:

Jaana Laurila, jaana.laurila@ruokavirasto.fi