Herneen optimaalinen kosteus varmistaa kylvösiemenen paremman käsittelykestävyyden ja itävyyden

11. toukokuuta 2022

Herneen sopiva kosteus varmisti kylvösiemenen käsittelykestävyyttä ja hyvää itävyyttä. Herneen itävyyden ja kosteuden muutoksia seurattiin palkonäytteistä aina siemensertifiointia varten otettuihin näytteisiin asti Ruokaviraston toteuttamassa kehittämishankkeessa. Tavoitteena oli selvittää, missä kohdin käsittelyä siemenen itävyys voi laskea. Siementuottajien, siemenpakkaajien ja tilan omaa siementä käyttävien kannattaa myös ottaa huomioon toukkavioitusten vaikutus siemenen käsittelykestävyyteen.

Herneen kylvösiemenen keskimääräinen itävyys on alempi kuin muilla lajeilla. Siemen on rakenteensa takia herkempi saamaan vioituksia, jotka laskevat itävyyttä. Siemenen korkeampi itävyys takaisi paremman siemenen riittävyyden kaikille tarvitseville, ja siemenen tuotantoketjussa syntyisi sitä vähemmän tappiota, mitä parempana itävyys säilyisi.

Itävyyden ja kosteuden seurantaa varten otettiin palkonäytteet kasvustoista ennen puintia, siemennäytteet puinnin ja kuivauksen jälkeen sekä siemenpakkaamolta useasta kohtaa ennen ja jälkeen lajittelun. Valmiiksi käsitellystä erästä otettiin näyte siemensertifiointia varten. Seurattavia viljelyksiä oli 14 kappaletta. Sertifioitavan herneensiemenen vähimmäisitävyysvaatimus on 80 %, ja siemenen kosteus saa olla korkeintaan 17 %.

Kuivan siemenen liikuttelu altistaa vaurioille

Siemenen alhainen kosteus ja siitä aiheutuva heikompi käsittelykestävyys vaikuttivat olevan kriittisiä tekijöitä, jotka heikensivät herneen siemenen itävyyttä niin tiloilla kuin pakkaamoissa. Pakkaamoiden ohjeistuksissaan siementuottajille ja viljelijöiden kannattaa kiinnittää huomiota sadon puintikosteuteen ja tavoiteltuun kuivauskosteuteen. Tutkittujen näytteiden perusteella riski siemenen mekaanisiin vioituksiin ja alentuneeseen itävyyteen kasvoi, kun puintikosteus oli alle 15 % tai yli 23–24 % tai kun siemen kuivattiin alle 14 % kosteuteen. Herneelle 15 % puintikosteus on alhainen. On mahdollista, että siemen kestää puinnin alemmassa kosteudessa, jos siemenessä ei ole esimerkiksi hernekääriäisen toukkavioituksia.

Hernettä on liikuteltava varovaisesti ja kaikkea turhaa siirtelyä on vältettävä erityisesti silloin, jos siemen on liian kuivaa. Siemenen muut vauriot, kuten hyönteisvioitukset, saattavat altistaa siementä kunnostuksessa lisävaurioille, mikä näkyy odotettua suurempana itävyyden laskuna.

Yhdellä pakkaamolla huomattiin tietyntyyppisen automaattisen näytteenottimen laskevan näytteen itävyyttä verrattuna näytteeseen, joka otettiin käsin kairalla. Tässäkin tapauksessa siemenen alhainen kosteus tai toukkavioitukset saattoivat lisätä vaurioherkkyyttä. Pakkaamoita on tiedotettu asiasta.

Työ oli osa Hiilestä kiinni -ilmastotoimenpidekokonaisuutta

Valkuaiskasvien viljelyä ja lähellä tuotetun valkuaisen käyttöä halutaan lisätä niin elintarvikkeena kuin rehunakin, koska valkuaisomavaraisuutta halutaan nostaa. Perusta valkuaiskasvien viljelylle on onnistunut siementuotanto ja tuotetun siemenen hyvä laatu.

Siementuotantotilojen ja siemenpakkaamoiden käsittelyjen vaikutus herneen itävyyteen -hankkeen toteuttivat Ruokaviraston siemenlaboratoriojaosto ja siemenyksikkö yhteistyössä siemenviljelijöiden ja -pakkaamojen kanssa kasvukaudella ja syksyllä 2021. Seurattavia lajikkeita oli seitsemän, joista jokaista oli mukana vähintään yksi lohko. Siemenviljelykset sijaitsivat Varsinais-Suomessa, Satakunnassa ja Kanta-Hämeessä. Hankkeeseen osallistui seitsemän pakkaamoa.

Hanke oli osa maa- ja metsätalousministeriön keväällä 2020 käynnistämää maankäyttösektorin Hiilestä kiinni -ilmastotoimenpidekokonaisuutta.


Lisätietoja:

Jaana Laurila, puh. +358 295 204 590, jaana.laurila@ruokavirasto.fi
Anu Laakso, puh. +358 295 204 527, anu.laakso@ruokavirasto.fi