Kylvösiemenen itävyyslaatu on erinomaista

30. marraskuuta 2022

Tarkastuskaudella 2022–2023 tässä vaiheessa tarkastukseen tulleiden kylvösiemennäytteiden itävyydet ovat olleet hyviä tai jopa erinomaisia. Ruokaviraston siemenlaboratorioon on marraskuun loppupuolelle mennessä tullut noin 2 000 sertifiointia varten tarkastettaviksi toimitettua näytettä ja tilaustutkimusnäytettä. Hernenäytteitä on tarkastettu ennätysmäärä.

Siemensertifiointia varten tarkastettujen virallisten näytteiden keskimääräiset itävyydet ovat peitatulla kauralla 95,3 prosenttia ja peittaamattomalla kauralla 94,6 prosenttia, peitatulla ohralla 96,3 prosenttia ja peittaamattomalla ohralla 95,4 prosenttia sekä peitatulla kevätvehnällä 96,6 prosenttia. Herneen keskimääräinen itävyys on 89,6 prosenttia ja härkäpavun 85,8 prosenttia. Heinistä timotein keskimääräinen itävyys on 93,2 prosenttia ja nurminadan 90,5 prosenttia.

Eri lajien keskimääräiset itävyydet osoittavat hyvää tai jopa erinomaista itämislaatua. Viljojen, herneen ja härkäpavun keskimääräiset itävyydet ovat korkeampia kuin viime kaudella samaan aikaan. Ohralla, kevätvehnällä ja herneellä itävyyden vaihteluväli on lisäksi pieni tarkoittaen sitä, että itämislaatu näillä lajeilla on ollut myös tasaisen hyvää. Heinien keskimääräiset itävyydet ovat tässä vaiheessa tarkastuskautta hiukan alhaisempia kuin viime vuonna. Maakuntakohtaisia eroja keskimääräisissä itävyyksissä on ja näin on joka kausi.

Tilaustutkimusnäytteissä, jotka ovat vielä tässä vaiheessa kautta pääsiassa pakkaamojen raakaeränäytteitä, keskimääräiset itävyydet ovat erinomaisia verrattuna kolmeen edelliseen kauteen. Peitatun ohran keskimääräinen itävyys on 94 prosenttia, kauran 94,8 prosenttia ja kevätvehnän 94,1 prosenttia. Nämä arvot ovat useita prosenttiyksikköjä korkeampia ja samoin herneen keskimääräinen itävyys 93,3 prosenttia on liki kymmenen prosenttiyksikköä korkeampi kuin viime syksynä.

Tutkittujen virallisten näytteiden keskimääräiset tuhannen siemenen painot ovat kauralla tässä vaiheessa samaan tasoa viime kauteen verrattuna ja ohralla korkeammat.

Muuta ajankohtaista

Eri lajien tarkastusmäärät siemenlaboratoriossa ovat olleet alhaisemmat tänä syksynä verrattuna aikaisempiin kausiin. Poikkeuksen tähän muodostaa herne, jonka näytteitä on tarkastettu tänä syksynä ennätysmäärä. Kasvua edellisen kauden hernenäytteiden kokonaislukumäärään verrattuna on ollut liki 30 % ja sitä edeltävään kauteen noin 15 %. Viljoja ja heiniä on tarkastettu muihin kausiin verrattuna vastaavasti tavanomaista vähemmän.

Tavanomaisemman kasvukauden 2022 jälkeen herneissä on ollut idättäessä nähtävissä jonkin verran ns. homevioitusta. Lisäksi joidenkin härkäpapunäytteiden yksittäisissä siemenissä on valitettavasti näkynyt härkäpapupiilokkaaseen sopivia vioitusjälkiä. Vielä ei ole kuitenkaan viitteitä piilokkaan aiheuttamasta itävyyden alenemisesta. Viljoilla itämislepoa purkava gibberelliinihappokäsittely idätyspapereissa on käytössä.

Tarkastuskautta koskevat ajantasaiset laatutulokset, myös maakunnittain, ovat nähtävissä Ruokaviraston avoimessa tiedossa.


Lisätietoa:
Jaana Laurila, jaana.laurila@ruokavirasto.fi