Viljasadon laatu- ja turvallisuusseurannan 2023 näytepyynnöt on postitettu viljelijöille

28. heinäkuuta 2023

Ruokaviraston kasvianalytiikkayksikkö lähetti näytepyynnön satunnaisotannalla valitulle noin 1200 viljelijälle viljasadon laatu- ja turvallisuusseurantaa varten. Toivomme, että otokseen valitut viljelijät lähettävät vilja-, öljykasvi-, härkäpapu- tai hernenäytteitä mahdollisimman pian sadonkorjuun käynnistyttyä. 

Näytteistä tutkitaan jokaiselle viljalajille tärkeimpiä käyttölaatuun ja turvallisuuteen vaikuttavia tekijöitä, kuten hehtolitrapaino, kosteus, valkuaispitoisuus, tärkkelyspitoisuus, sakoluku ja hometoksiinien esiintyminen.