Viljasadon laatuseurannan näytepyynnöt on postitettu viljelijöille

29. heinäkuuta 2023

Viljasadon laatu- ja turvallisuusseurannan 2023 näytepyynnöt on postitettu viljelijöille heinäkuun lopussa

Ruokaviraston kasvianalytiikkayksikkö lähetti näytepyynnön satunnaisotannalla valitulle noin 1300 viljelijälle viljasadon laatu- ja turvallisuusseurantaa varten. Toivomme, että viljelijät lähettävät vilja-, öljykasvi- ja härkäpapunäytteitä mahdollisimman pian sadonkorjuun käynnistyttyä. 

Näytteistä tutkitaan jokaiselle viljalajille tärkeimpiä käyttölaatuun ja turvallisuuteen vaikuttavia tekijöitä, kuten hehtolitrapaino, kosteus, valkuaispitoisuus, tärkkelyspitoisuus, sakoluku ja hometoksiinien esiintyminen.