Peruna-ankeroistutkimus maanäytteestä

Tarjoamme peruna-ankeroismääritystä maanäytteestä perunaviljelijöille ja muille toimijoille, jotka tarvitsevat peruna-ankeroisen omavalvonta- tai tilaustutkimuksia.

Hinnasto ja laskutus

Laboratoriotutkimuksemme ovat maksullisia, hinnasto (pdf). Lasku toimitetaan erikseen.

Näytteen tutkimuksen hinta on minimissään yhden näytteen hinta. Jos näytteen koko ylittää 4 dl, hinta kertautuu alkavavalta neljältä desilitralta.  

Näytteen lähettäminen

  1. Kyseessä on vaarallisen kasvintuhoojan tutkimus. Ennen näytteen lähettämistä voit ottaa yhteyttä laboratorioon lisätietoja varten.
  2. Pakkaa maanäytteet tukeviin astioihin sekoittumisen estämiseksi. Liitä mukaan vapaamuotoinen lähete, jossa on tilaajan ja maksajan yhteystiedot mukaan lukien sähköpostiosoite sekä Y-tunnus. 
  3. Ilmoita kohteelle ja yksittäisille näytteille tarvittavat tunnisteet. Ne näkyvät tutkimustodistuksella.
  4. Lähetä tai tuo näyte osoitteeseen:

Ruokavirasto, siemenperunalaboratorio
Tampereentie 51
32200 Loimaa

Tutkimustulokset

Laboratorio tiedottaa näytteiden tulokset ainoastaan tutkimuksen tilaajalle. Kuitenkin jos tutkimustulosten perusteella herää vahva epäily lainsäädännössä määritellyn vaarallisen kasvintuhoojan löytymisestä, laboratorio ilmoittaa tuloksen myös Ruokaviraston kasvinterveyden valvontaan (laki kasvinterveyden suojelemisesta 702/2003). Kelta- ja valkoperuna-ankeroiset ovat vaarallisia kasvintuhoojia.

Suosimme tulosten antamisessa turvasähköpostilla lähetettävää sähköistä raporttia. Noudata turvasähköpostin mukana tulevaa ohjetta todistuksen avaamisessa. Muussa tapauksessa todistus lähetetään postitse. Sähköposti nopeuttaa tulosten saamista. Tulosten toimitusaika on noin kuukausi.

Yhteystiedot 

 

Sivu on viimeksi päivitetty 7.11.2023