Viljan laatu- ja turvallisuus

Ruokaviraston viljalaboratorio tutkii viljan laatua ja turvallisuutta. Edistämme kotimaisen viljan käyttöä ja kilpailukykyä tuottamalla viljaan liittyvää tietoa sekä laboratorio- ja koulutuspalveluita.

Viljasadon laadusta ja turvallisuudesta julkaistuja uutisia:

Ruokavirasto ja Luonnonvarakeskus julkaisivat tietoa vuoden 2023 viljasadon laadusta ja määrästä (14.2.2024)

Ruokavirasto ja Luonnonvarakeskus julkaisivat ennakkosatotilaston vuoden 2023 viljasadon laadusta ja määrästä (24.11.2023)

Viljasadon laadun 2023 ennakkotiedot tarkentuneet (3.11.2023)

Viljasadon laadun ennakkotiedot vuodelta 2023 (10.10.2023)

Viljasadon laatuseurannan näytepyynnöt postitettu (29.7.2023)

Viljaseula 2022 on julkaistu (5.3.2023)

 

Julkaisemme Ruokaviraston Tutkimus- ja valvontatietopalvelussa (Avoin tieto: kasvit) ajantasaista viljan laatutietoa.  Käy kokeilemassa tietopalvelun eri sivuja. Löydät täältä viljan tärkeimmät laatutiedot viljalajeittain, lajikkeittain ja alueittain. Syksyisin sivustolle päivittyy kuluvan satokauden uunituoreita laboratorion analyysituloksia joka yö. Kaikki sivuston taulukot ovat aktiivisia taulukoita, joten voit lajitella tietoja sarakkeittain esim. hehtolitrapainon, valkuaisen tai esim. viljelijän ilmoittaman satoarvion mukaan suurimmasta pienimpään tai päin vastoin. Voit valita myös luomunäytteiden tulokset erikseen.

Lajikkeet ja alueet välilehtien tiedoissa voit valita alasvetovalikosta yhden tai useamman vuoden tai vaikka kaikki 10 vuotta, joiden keskiarvot tulevan taulukkoon.  Kartta-sivulla lasketaan eri laatutekijät huomioiden, kuinka suuri osa näytteistä on täyttänyt laatuseurannan käyttämät laatutavoitteet eri viljalajeilla. Laatutavoitteet ovat yleisiä peruslaadun tavoitteita, jotka pidetään seurantatutkimuksessa vakiona, jotta voidaan vertailla vuosien välistä vaihtelua. Vilja-alan yritykset voivat käyttää muitakin laatutavoitteita.

Tutkimus- ja valvontatietopalvelu (Avoin tieto: kasvit)

Linkki Avoin tieto - Viljasadon laatu sivustolle.

Viljaseula on julkaisu, johon olemme koonneet sekä satokauden lopulliset viljan laatutiedot että historiataulukot aikaisemmilta vuosilta. Viimeisin Viljaseula on julkaistu vuoden 2022 sadosta.

Viljaseula - Kotimaisen viljasadon laatuseuranta 2022 -julkaisu (pdf) julkaistu 15.3.2023

imagewecah.png

 

Miten viljan laatu muuttuu kuuman ja kuivan kesän seurauksena? Entä märän ja viileän? Entä missä osassa Suomea vaikutus on ollut suurin?

Sadon laatu määrittää voiko viljaa käyttää rehuksi tai elintarvikkeeksi ja vaikuttaa voimakkaasti viljelijän talouteen. Viljan laatu kiinnostaa erityisesti viljelijöitä ja viljaa käyttäviä yrityksiä, elintarvike- ja rehuteollisuutta. Aineistoa hyödynnetään viljan laatua ja turvallisuutta seurattaessa, tietohauissa, EU-raportoinnissa ja tutkimuksessa. 

Ruokaviraston viljalaboratorio lähettää vuosittain näytepyynnön noin 1500 viljelijälle viljasadon laatuseurantaa varten. Näytteistä tutkitaan jokaiselle viljalajille tärkeimpiä käyttölaatuun ja turvallisuuteen vaikuttavia tekijöitä, kuten hehtolitrapaino, kosteus, valkuaispitoisuus, tärkkelyspitoisuus, sakoluku ja hometoksiinien esiintyminen. Keskilaadun tuloksia on julkaisemme Ruokaviraston Tutkimus- ja valvontatietopalvelussa (Avoin tieto: kasvit). Viljan laadusta on tietoa viljalajeittain, alueittain ja lajikkeittain.  

Viljanäytteet edustavat sekä viljamarkkinoilla elintarvike- ja rehuteollisuuteen myytävää viljaa että tilojen välisessä kaupassa myytävää viljaa tai tilojen omaan käyttöön jäävää viljaa. 

 

Yhteyshenkilöt

Sivu on viimeksi päivitetty 20.2.2024