Viljan laatu ja turvallisuus

Ruokavirasto julkaisee avointa tutkimustietoa viljan laadusta analytiikkaportaalissa

Ruokaviraston tuoreessa analytiikkaportaalissa on avointa tutkimustietoa viljan laadusta. Tieto on tuoretta, sillä se päivittyy joka yö automaattisesti laboratoriotietojärjestelmästä. Viljan laatuseurannasta on julkaistu laatutuloksia internetissä jo vuosia, mutta uusi palvelu tuo tietoa esiin nopeammin ja havainnollisemmin. Käytössä on diagrammeja, jotka havainnollistavat vuosien välistä vaihtelua.

Analytiikkaportaalissa on tietoa eri viljalajikkeiden laadusta ja satoarvioista. Tuloksia voit katsoa joko yksittäisiltä vuosilta tai usean vuoden keskiarvoina.

Tietoja voit tarkastella karttojen avulla: yhdellä silmäyksellä näet viljan laatutiedot koko Suomen alueelta. Voit itse valita vuoden, viljalajin ja -lajikkeen, jonka tuloksia haluaa tarkistella.

Analytiikkaportaaliin

Ajankohtaista viljan laadusta

Vehnässä korkea valkuainen

Kevätvehnän keskimääräinen valkuainen 15,3 prosenttia on korkea. Edellisen kerran kevätvehnän keskimääräinen valkuaispitoisuus ylitti 15 prosenttia vuonna 1992.

Tähän mennessä tutkituista kevätvehnänäytteistä noin 80 prosenttia on hehtopainoltaan vähintään 78 kiloa, sakoluvultaan 180 sekuntia ja valkuaispitoisuudeltaan 12,5 prosenttia. Jos oheinen laatutavoite ei täyttynyt, oli näytteen hehtopaino alle 78 kiloa. Tutkittujen kevätvehnänäytteiden keskimääräinen hehtopaino on 80,1 kiloa, sakoluku 344 sekuntia ja DON (deoksinivalenoli) –hometoksiinipitoisuus on pikamenetelmällä mitattuna alle elintarvikevehnälle EU-lainsäädännössä asetetun raja-arvon.

Viljelijän ilmoittaman satoarvion mediaani on vehnällä vain 3000 kiloa hehtaarilta, kun edellisenä vuotena se oli 4500 kiloa hehtaarilta.

Rukiin keskimääräinen sakoluku 235 on korkea, mutta hehtopaino 75,8 kiloa on kolmea edellistä vuotta matalampi.

Hometoksiineja vähän kaurassa

Kuiva kasvukausi heikensi erityisesti kauran laatua, koska kauran keskimääräinen hehtopaino 52,4 kiloa on noin neljä kiloa edellisen viiden vuoden keskiarvoa matalampi. Pieniä jyviä on myös viime vuosia enemmän. Kauralla satoarvion mediaani on tutkituilla näytteillä vain 3000 kiloa hehtaarilta, kun vastaava arvio viime vuonna oli 4000 kiloa hehtaarilta. Kauran keskimääräinen valkuaispitoisuus 13,8 prosenttia on yli kaksi prosenttia viime vuotta korkeampi.

DON –hometoksiinia on selvästi kahta edellistä vuotta vähemmän. Tähän mennessä tutkituista näytteistä neljä prosenttia prosenttia ylittää pikamenetelmällä mitattuna DON raja-arvon 1750 µg/kg, joka on elintarvikekauralle EU-lainsäädännössä asetettu raja-arvo.

Ohran tärkkelyspitoisuus alhainen

Tutkituista ohranäytteistä noin 60 prosenttia on hehtopainoltaan vähintään 64 kiloa. Rehuohran keskimääräinen valkuaispitoisuus 12,2 prosenttia on viiden vuoden keskiarvoa korkeampi. Vastaavasti keskimääräinen tärkkelyspitoisuus, 60,4 prosenttia, on alhaisempi.

Tutkimuksen taustaa

Miten viljan laatu muuttui kuuman ja kuivan kesän seurauksena? Entä märän ja viileän? Entä missä osassa Suomea vaikutus oli suurin? Ruokavirasto julkaisee laboratorionsa tuottamaa, kaikille avointa tutkimustietoa analytiikkaportaalissa.

Viljan laatu kiinnostaa erityisesti viljelijöitä ja viljaa käyttäviä yrityksiä, elintarvike- ja rehuteollisuutta. Sadon laatu vaikuttaa voimakkaasti viljelijän talouteen ja viljan käytettävyyteen rehuksi tai elintarvikkeeksi. Aineistoa hyödynnetään viljan laatua ja turvallisuutta seurattaessa, tietohauissa, EU-raportoinnissa ja tutkimuksessa.

Viljan laatutulokset perustuvat Ruokaviraston viljasadon laatu- ja turvallisuusseurantaan, jota on tehty vuodesta 1966 lähtien. Aineisto koostuu maatiloilta lähetetyistä näytteistä, näytteiden taustatiedoista ja Ruokaviraston analyysituloksista. Tulokset edustavat tilatason tietoa käytännön viljelyksiltä.

Viljanäytteet edustavat sekä viljamarkkinoilla elintarvike- ja rehuteollisuuteen myytävää viljaa että tilojen välisessä kaupassa myytävää viljaa tai tilojen omaan käyttöön jäävää viljaa. 

Seurantaan kuuluvat tilat valittiin otantamenetelmällä Luonnonvarakeskuksen Maatalous- ja puutarhayritysrekisteristä (noin 50 000 tilaa). Vuonna 2018 viljasadon laatuseurantaan kuului noin 1500 maatilaa. Näytteitä otettiin vastaan lokakuun loppuun asti.

Vuoden 2018 viljan laatutulokset päivittyvät jatkuvasti, koska näytteiden analysointi on vielä kesken. Lopulliset tulokset julkaistaan helmikuussa 2019.

Yksittäistä viljelijää koskevat tulokset eivät tule näkyviin, koska julkaistavat tiedot ovat keskiarvoja ja mediaaneja.

Yhteyshenkilö

  • jaostopäällikkö Elina Sieviläinen, p. 040 848 6094, elina.sievilainen@ruokavirasto.fi