Nedgrävning

Nedgrävning av döda djur får inte medföra risker för människors eller djurs hälsa. Djurets ägare bör kontakta kommunalveterinären och kommunens miljösekreterare för att få mera information om nedgrävning och grundvattenområden som finns inom kommunen.

Vid nedgrävningen bör man fästa uppmärksamhet vid följande 

  • Döda djur får inte grävas ner på grundvattenområden, skyddsområden för vattenupptagning, mindre än 250 meter från en brunn eller en sluttning ner mot ett vattendrag, och inte heller på ett område som ska plöjas eller grävas upp kort efter nedgrävningen 
  • Det döda djuret ska grävas ner på minst en meters djup. Djuret ska omedelbart täckas över på ett sådant sätt att inte rävar, råttor, måsar eller andra djur kommer åt det nedgrävda djuret. 
  • Ett dött djur ska vid behov kalkas i samband med nedgrävningen, eller behandlas med desinfektionsmedel för att förstöra sjukdomsalstrare. 
  • Döda djur får inte grävas ner i plastsäckar eller i andra material som inte förmultnar. 

Ovan nämnda krav gäller inte sällskapsdjur, bin eller biprodukter 

Bokföringen 

När det gäller nedgrävning av animaliska biprodukter enligt artikel 19.1. i förordning (EG) nr 1069/2009 ska den person som ansvarar för sådan nedgrävning föra register över följande: 

  • De mängder, kategorier och arter av animaliska biprodukter som grävts ned.
  • Datum och plats för bränningen

Bokföringen ska bevaras i två år och ska visas för övervakningsmyndigheterna om detta efterfrågas. Bokföringsskyldigheten gäller inte sällskapsdjur eller hästar. 

Sidan har senast uppdaterats 5.11.2018