Produktionsdjur

Döda produktionsdjur

Döda djur och bortskaffandet av dem kan vara förenade med risk för spridning av djursjukdomar. Hur stor risken är beror på djurslaget och djurpopulationens täthet. Döda produktionsdjur, sällskapsdjur och i vissa fall också vilda djur är biprodukter.

I jord- och skogsbruksministeriets förordning nr 1192 /2011 bestäms om tillåtna metoder att destruera döda djur.

Dödfödda djur

Dödfödda produktionsdjur får grävas ner i hela landet förutsatt att man följer de bestämmelser som utfärdats om nedgrävningen. När det gäller dödfödda produktionsdjur är hela Finland ett avlägset område. 

Man måste föra bok över nedgrävningen av dödfödda djur. En uppgift om dödfödda kalvar måste anmälas till nötdjursregistret.

 

Sidan har senast uppdaterats 5.11.2018