Ersättningarna för 2018 års rovdjursskador betalas från och med 13.5.

7. maj 2019

Livsmedelsverket betalar från och med 13.5.2019 ut ersättningarna för skador på odling, husdjur, lösöre och ren som orsakats av rovdjur 2018.

Sammanlagt betalas cirka 5,7 miljoner euro i ersättning för rovdjursskador. Livsmedelsverket betalar ersättningarna till fullt belopp av anslag som jord- och skogsbruksministeriet har beviljat. I beloppet ingår inte den ersättning om 2 miljoner euro för försvunna kalvar som jord- och skogsbruksministeriet betalar till renbeteslagen.

För exceptionellt stora skador på ren betalas det inte längre någon särskild ersättning, eftersom viltskadelagens s.k. Lex Halla -reglering är upphävd.

Ersättningar för rovdjursskador kan betalas för skador orsakade av björn, varg, järv och lo. Kommunernas landsbygdsnäringsmyndigheter värderar skadorna.

Ytterligare upplysningar vid Livsmedelsverket:
Överinspektör Velimatti Mukkila
040 522 9876
fornamn.efternamn@ruokavirasto.fi