Förhindra spridningen av laxparasiten Gyrodactylus salaris i vattenområden i Övre Lappland

27. maj 2019

Tana älv och Neidenälven som mynnar i Ishavet hör till våra viktigaste laxälvar och har även internationellt sätt stor betydelse för laxproduktionen. Tana är en av världens viktigaste älvar för reproduktion av den atlantiska laxen. Det är av största vikt att förhindra spridningen av laxparasiten Gyrodactylus salaris till de här områdena.

Gyrodactylus salaris är en parasit som lever på hud och fenor hos laxyngel. Parasiten är farlig för de laxbestånd som vandrar till Atlanten och Ishavet. Om parasiten till exempel når Tana älv och Neidenälven skulle det sannolikt leda till att laxbeståndet kraftigt minskar på bara några år. Så har skett i Norge där ett tiotal laxälvar har giftbehandlats för att bli av med parasiten. Parasitens senaste spridningsområde ligger på Kola halvön i en biflod till Tuloma älv. Även i Finland förekommer parasiten i vattendrag som mynnar i Östersjön men vattendragen som mynnar i Ishavet har inte blivit drabbade. Vildlaxen i Östersjöns avrinningsområde liksom laxarna i finländska fiskodlingar är motståndskraftiga mot denna laxparasit.

Ytterst viktigt att bekämpa spridning av parasiten till vattendragen i Övre Lappland

Vattenområdena i Tana älv, Neidensälven, Pasvik älv, Tuloma älv och Uutuanjoki (Munkelva) hör till skyddsområdet. Det är förbjudet att flytta levande fisk och rom till området eller mellan de skyddade vattenområdena. När sådana båtar, fiskeredskap, dykutrustning eller annan utrustning flyttas till Övre Lappland som är avsedda att komma i kontakt med naturliga vattendrag ska dessa torkas, upphettas, djupfrysas eller desinficeras för att döda parasiten. Vatten från naturen eller rens från fiskar som hämtats hit från andra ställen får inte heller hamna i de vattendrag som finns i området.

Bekanta dig med broschyren Känn ditt ansvar för laxen (pdf)

Mer information:
övervakning av fisksjukdomar: överinspektör Hanna Kuukka-Anttila, tfn 040 351 3318, sektionen för djursjukdomar och biprodukter
fisksjukdomar: Anna Maria Eriksson-Kallio, specialforskare, tfn +358 50 439 2788, sektionen för vilt- och vattendjurspatologi