Instruktioner om hanteringen av jagade vildsvin

7. april 2022

Livsmedelsverket har instruerat vildsvinsjägare om hygienisk hantering av slaktkroppar, kött och biprodukter. Med hjälp av god praxis säkerställer man livsmedelssäkerheten och förhindrar spridning av eventuella sjukdomar som kan förekomma i det jagade djuret till andra djur eller människor. Anvisningen gäller den aktuella infektionssituationen där afrikansk svinpest (ASF) inte har konstaterats i Finland, men risken för att sjukdomen sprids till Finland existerar.

Andra bakterie-, virus- och parasitsjukdomar kan också förekomma i vildsvin och för att förhindra spridningen av dessa är det bra att iaktta omsorg och agera hygieniskt. Även vid hantering av slaktavfall är det viktigt komma ihåg att det kan finnas sjukdomar som kan överföras till människor eller djur i slaktavfallet.

Ett viltdjur som verkar sjukt ska inte användas till mat och ska inte ges som mat till hundar eller andra djur, även när det är tillagat. Kommunalveterinären ska omedelbart informeras om ett sjukt vildsvin.

Om man vill importera ett vildsvin som fällts vid jakt utomlands eller dess kött till Finland, ska begränsningar för import både från andra EU-medlemsstater och från länder utanför EU beaktas.

Mer information:

Överinspektör Leena Oivanen, tfn +358 40 354 7813
Överinspektör Eva Marami, tfn +358 50 453 2516
förnamn.efternamn@ruokavirasto.fi

Läs mer:

Behandling av vildsvin som fångats då förekomst av afrikansk svinpest inte har konstaterats i Finland