Tullen: Inte ens ett äpple från ett land utanför EU

11. december 2019