Brexit och följderna för erkännande av yrkeskvalifikationer i Finland

Med brexit avses Förenade kungarikets utträde ur Europeiska unionen. Förenade kungariket (UK, nedan också Storbritannien) anmälde 29.3.2017 sin avsikt att utträda ur Europeiska unionen i enlighet med artikel 50 i fördraget om Europeiska unionen.

Storbritanniens utträde ur Europeiska unionen träder i kraft den 1 februari 2020. I och med utträdesavtalet inleds en övergångsperiod som sträcker sig till utgången av 2020. Under övergångsperioden kommer EU:s nuvarande bestämmelser att tillämpas medan det förs förhandlingar om den framtida relationen. Ytterligare information på svenska finns finns på utrikesministeriets webbplats. 

Livsmedelsverket rekommenderar generellt alla veterinärer som avlagt sin examen i UK eller som inom kort kommer att avlägga sin examen där och som vill ha rätten att utöva veterinäryrket också i Finland att ansöka om legitimation i Finland senast 31.12.2020. Du kan sända ansökan till Livsmedelsverkets registratur (kirjaamo@ruokavirasto.fi) och vid behov komplettera ansökan senare. 

Närmare information om hur brexit inverkar på erkännandet av yrkeskvalifikationer som förvärvats i UK hittar du bland standardfrågorna nedan:

Jag är finsk/brittisk medborgare eller medborgare i någon annan EU/EES-medlemsstat. Jag har avlagt veterinärexamen i UK och beviljats legitimation som veterinär i UK före 31.12.2020. Kan jag få min examen automatiskt erkänd i Finland?

Livsmedelsverket rekommenderar att du ansöker om legitimation i Finland före 31.12.2020 så att du kan få din examen automatiskt erkänd utan krav på kompletterande studier och utan språkkrav.

I andra möjliga frågor vänligen kontakta Livsmedelsverkets registratur (kirjaamo@ruokavirasto.fi)

 

Sidan har senast uppdaterats 24.1.2020